Beslut om fordonsdata måste påskyndas

Fyra samverkande bransch- och intresseorganisationer kring bilen och bilismen har tillsammans ökat trycket ytterligare på svenska politiker att agera för en sektorsspecifik, vertikal, EU-datalagstiftning kring bilens digitala innehåll. Det är en kompletterande, skärpt, lagstiftning till EU:s regelverk för digitala tjänster och handel.

Vi har tidigare uppmärksammat ämnet genom bland annat Fordonsjuristen och en EU-dom som gav Scania ”bakläxa” om fordonsdata. Nu fortsätter ämnet att vara aktuellt.

Inför riksdagens terminsstart har ledamöterna i trafik- och näringsutskotten ”mailbombats” med uppmaningen att, via sina nationella kanaler och Europaparlamentariker, påskynda beslutsprocessen i Bryssel för en sektorsspecifik datalagstiftning för rättvis tillgång till fordonsdata.

I nuläget finns det ett väl utrett och robust förslag till en sektorspecifik datalagstiftning för fordonsdata på EU-kommissionens bord, men där ligger det alltjämt kvar.
– Detta uppmärksammades före jul kommissionens president Ursula von der Leyen på, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige, som tillsammans med Svenska Fordonsbranschen, Däckspecialisternas Riksförbund, FKG och Däckbranschen, driver frågan om rättvis tillgång till fordonsdata.

Vårt och våra europeiska samarbetsorganisationers mål är att ha en lagstiftning på plats innan den nuvarande mandatperioden i Europarlamentet går ut i mars, fortsätter Caroline Drabe. Skulle inte så ske är risken stor att arbetet tvingas att börja om från början med nya politiska förutsättningar samtidigt som den tekniska utvecklingen sprungit i väg ytterligare.
– Allt med negativa konsekvenser för de intressen som vi företräder, tredje man som bilägare, verkstäder och leverantörer, säger hon.

Fordonets digitala innehåll, fordons- och kundgenererade data, brukar benämnas för ”det nya svarta guldet” och innebär stor makt, såväl kommersiell som teknisk, för den som har tillgång till den. Därför är en sektorsspecifik EU-datalag viktig. För bilägare reglerar den valfrihet sett till tjänster, för bil- och däckverkstäder med leverantörer friare konkurrens och för fordonsindustrins stora leverantörsled innovation.

Eftersom Sverige inte bara är ett bilberoende land utan även har tre inflytelserika fordonstillverkare, är frågan även nationellt viktig om rättvis tillgång till fordonens data för valfrihet, konkurrens och innovation.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-19 12:00
Kategori: Okategoriserade
Taggar: EU Fordonsdata Fordonsjuristen Scania