Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson, och Christoffer Fjellner, oppositionsråd för Moderaterna i Stockholm, diskuterade klimat och trafikpolitik. Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson, och Christoffer Fjellner, oppositionsråd för Moderaterna i Stockholm, diskuterade klimat och trafikpolitik.

Transportföretagen presenterar egen klimathandlingsplan

På ett välbesökt julmingel presenterade Transportföretagen igår sin ”egen” klimathandlingsplan, åtgärder som Transportföretagen gärna skulle vilja se i regeringens kommande klimathandlingsplan. På önskelistan står bland annat sänkt energiskatt på el, ett långsiktigt investeringsstöd för tunga eldrivna lastbilar och total översyn av befintliga nationella styrmedel utifrån EU:s Fit-for-55 paket.

Varje regering ska senast i slutet av sitt första år vid makten lämna en klimathandlingsplan som anger riktningen för klimatpolitiken under resten av mandatperioden. Många väntar nu på att regeringen ska presentera sin klimathandlingsplan, den andra i Sveriges historia.

Arbetet med regeringens klimathandlingsplan har föregåtts av en rad utredningar från olika myndigheter och Transportföretagen har varit aktiva med inspel ända sedan arbetet påbörjades.

Nu har Transportföretagen sammanställt ett antal av pusselbitarna som måste passa ihop för att transportsektorn ska få förutsättningar att klara omställningen med bibehållen konkurrenskraft, fortsatt lönsamhet och ekonomisk tillväxt.

På julminglet presenterades de av Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef.
– Elektrifiering av transportsektorn är inte sci-fi, den är här och nu. Men för en fullskalig elektrifiering krävs många pusselbitar som utbyggd laddinfrastruktur, investeringsstöd och kapacitet i näten, sade Susanne Karlsson.

Moderaternas oppositionsråd i Stockholms stad, Christoffer Fjellner och Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker, fick kommentera och samtalade under ledning av Anders Josephsson på Transportföretagen. De var oense om en hel del, men båda betonade vikten av elektrifiering.

Vill du läsa hela Transportföretagens förslag till den klimatpolitiska handlingsplanen, finner du den här.