Däcken har betydelse, men är inte en ensamt avgörande faktor. Foto: Vianor. Däcken har betydelse, men är inte en ensamt avgörande faktor. Foto: Vianor.

Inga skärpta krav på vinterdäck

Kraven på vinterdäck och däckutrustning behöver inte skärpas ytterligare för tunga fordon. Det visar utredningen som Transportstyrelsen och VTI nu är klar med. ”Vi har undersökt behovet av skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon utifrån ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv och det regelverk vi har är tillräckligt”, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen.

Det var i februari 2022 som Transportstyrelsen tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, fick i uppdrag av regeringen att analysera om dagens krav på vinterdäck för tunga fordon är tillräckliga eller om det behövs nya skärpta krav.

Det man också tittat närmare på är hur branschen lever upp till gällande krav på vinterdäck, om vinterdäcksperioden behöver förlängas och hur den regelskärpning som genomfördes 2019 har fungerat, skriver Transportföretagen.

Hela 98 procent av lastbilarna uppfyller kraven på vinterdäck. Det visar polisen och Transportstyrelsens undersökningar som genomförs vart tredje år: 2015, 2019 och 2023. Studier visar också att redan i dag sker däckbyte innan vintern kommer, och analyser visar inte heller på någon skillnad i antal olyckor i halt väglag under november jämfört med övriga vintermånader.

Det är klokt av Transportstyrelsen och VTI att inte föreslå ytterligare skärpning av vinterdäckskraven, nyttan motsvarar inte kostnaden, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
– Såväl åkeriföretag som bussföretag använder de bästa däcken vintertid, det är en framkomlighetsfråga, det har vi vetat hela tiden och nu bekräftas det också av utredningen, säger Thorsell.

Transportstyrelsen har utvärderat skärpningen av vinterdäckskraven som genomfördes 2019 och kommit fram till att skärpningen inte innebar någon större förändring. Skärpningen innebär att alla hjulaxlar på tunga fordon ska vara försedda med vinterdäck och inte endast drivaxeln, som det hade varit krav på sedan 2013.

Anledningen till att det inte innebar någon större förändring var att däck avsedda för vinterväglag användes i mycket stor omfattning även innan regelförändringen infördes.

Transportstyrelsen samlade bedömning är därför att det saknas skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon, samt att det saknas skäl för att tidigarelägga vinterdäcksperioden på hösten. De krav som finns är tillräckliga.

Avslutningsvis säger Omar Bagdadi på Transportstyrelsen att däcken självklart har betydelse för trafiksäkerheten. Däck som inte är anpassade för vinterväglag kan få stor betydelse, men när däcken generellt sett är bra så är det andra faktorer som får mycket större betydelse för att en olycka ska ske.
– När en olycka sker så har det oftast brustit på ett eller flera ställen i en lång händelsekedja där många faktorer spelar in. Det kan till exempel orsakats av en annan trafikant eller dålig hastighetsanpassning av en förare, säger Omar Bagdadi.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-04 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Omar Bagdadi Trafiksäkerhet Transportstyrelsen Vinterdäck Vinterdäckskrav VTI