Enligt MHRF kommer klenoder som denna att betraktas som skrot om EU:s förslag godkänns. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs. Enligt MHRF kommer klenoder som denna att betraktas som skrot om EU:s förslag godkänns. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

Slutkört med veteranfordon?

MHRF säger att ett EU-förslag hotar det rullande kulturarvet. EU-kommissionen förslag i vilket dagens ELV-direktiv (End of Life Vehicle) ska ersättas med en förordning, kan enligt Motorhistoriska Riksförbundet innebära långtgående konsekvenser för alla fordonsägare med omfattande negativa effekter för bevarandet och ägandet av alla former av entusiastfordon.

Om EU-förslaget går igenom ser det dystert ut för ägarna av framtidens veteranfordon.
– Förslaget gör att ditt entusiastfordon klassas som skrot och kan ägandet fråntas dig utan ersättning, säger Jan Tägt, MHRF:s sakkunnig inom fordon och regelverk.

I slutändan innebär detta förslag ett allvarligt hot mot bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet, säger Malin Erlfeldt, MHRFs sakkunniga inom kulturarvsfrågor.
– Det kan innebära att få fordon i framtiden alls blir historiska, säger hon.

MHRF anser att den legitima handeln såväl inom unionen som utanför unionen och inom varje medlemsstat kommer att påverkas negativt av den föreslagna ELV-förordningen. I första hand när det gäller köp, försäljning och rätten till var och ens egendom. Det berör fordon, dess delar och komponenter liksom när dessa genomgår reparation, renovering, restaurering, konservering, eller ändras, är uppbyggda, ombyggda, amatörbyggda eller avsedda för tävling.

Förslaget kommer på ett icke proportionellt sätt få konsekvenser för fordonsägare och de ekonomiska aktörerna, enskilda som juridiska personer. Sannolikheten att det som beskrivs som illegal hantering av fordon skulle minska tack vare en ny förordning ser MHRF som osannolik. De som drabbas är i stället de som har ett ärligt och legitimt syfte med sitt fordonsinnehav.

Särskilt förvånande menar MHRF att bilagan till förordningen är som är svårtillämpbar då den bygger på Correspondence Guideline no 9 från 2011. Den vägledning som 2017–2021 ledde fram till fem miljödomar i Sverige rörande import och utförsel av fordon där mark- och miljööverdomstolen fastslog att fordonen inte var avfall, vilket tillsynsmyndigheterna ansett. Ett avgörande domskäl var ägarnas syfte med fordonsinnehavet. Det senare har överhuvudtaget inte beaktats i Eus: förslag.

I MHRF:s remissvar till Regeringskansliet gällande EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon konstateras följande:
Förslaget från kommissionen är omfattande, komplicerat och konsekvenserna kan svårligen överblickas
Förslaget bör i sin helhet omarbetas

Vill du ta del av MHRF:s hela remissvar inklusive bilagor, finner du allt här.

EU:s förslag omfattar alla sorters gamla fordon. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.
EU:s förslag omfattar alla sorters gamla fordon. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-08 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilskrot ELV End of Life Vehicle EU MHRF; Veteranfordon Regeringen