ELV

Listar alla artiklar taggade med: ELV

Skrot eller kulturarv? Det är frågan EU:s förslag om nya direktiv i ELV handlar om. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

KAK avvisar EU-förslag om begagnade eller uttjänta fordon

Först gick MHRF ut med kritik mot förslaget som de menade skulle innebära långtgående negativa konsekvenser för det ”rullande kulturarvet”. Nu sällar sig Kungliga Automobil Klubben (KAK) till kritiken. ”End of Life Vehicle” (ELV) sågas av KAK i deras svar på remissen till regeringen. ”Förslagen till nya regler skulle påverka fordonsentusiaster på ett mycket negativt sätt och KAK avvisar dem i sitt remissvar till Regeringskansliet”, säger KAK.