Raffinaderiet i den indiska staden Jamnagar är världens största. Foto: Wikimedia Commons. Raffinaderiet i den indiska staden Jamnagar är världens största. Foto: Wikimedia Commons.

Gröna Mobilister: ”Riksdagen köper den fossila grisen i säcken”

I morgon den 29 november röstar riksdagen troligen igenom regeringens förslag att sänka reduktionsplikten drastiskt. Då kan användningen av fossila drivmedel öka så mycket att extra råolja till ett värde av åtta miljarder kronor behövs. Var hamnar de svenska oljemiljarderna? USA? Saudiarabien? Ryssland? Ingen vet. En stor del av våra fossila drivmedel har okänt ursprung. Gröna Mobilister säger att riksdagen köper den fossila grisen i säcken.

Gröna Mobilister fortsätter; Sänkningen av reduktionsplikten kan medföra att användningen av fossil energi i Sverige stiger 15 TWh nästa år jämfört med år 2023, och 20 TWh jämfört med den tidigare beslutade reduktionsnivån för år 2024. Som jämförelse producerade svensk vindkraft och kärnkraft 33 respektive 50 TWh el år 2022.

Efter Rysslands invasion av Ukraina våren 2022 gjorde svenska drivmedelsleverantörer sitt bästa för att se till att de inte använder rysk råolja som råvara. Det låter sig göra för dem som själva importerar olja och raffinerar den till bensin och diesel, som Preem och St1. För de företag som köper in färdig produkt är det svårare, eftersom det saknas system för att spåra fossil energi till dess källa.

Leverantörerna ska varje vår rapportera ursprungsländerna till råvarorna hos de drivmedel de sålde föregående år till Energimyndigheten. Om ursprunget är utanför EU och EES men uppgift saknas om råvarans ursprungsland ska detta anges i redovisningen.

Enligt rapporteringen har 30 procent av råvarorna till de fossila drivmedel som användes i Sverige år 2022 okänt ursprung. Energimyndigheten berättar att det dessutom finns tveksamheter i andra leverantörers redovisning.

Det är oklart om rapporteringen gäller råoljans ursprungsland eller det land där den färdiga produkten köpts in.
– Vi har alltså ingen aning om varifrån betydligt mer än 30 procent av vår fossila bensin och diesel kommer. Exakt hur mycket mer än så som har okänt ursprung vet vi inte. Det är en fossil dimma höljd i dunkel, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister.

Energimyndigheten utreder nu de aktörer för vilka det är oklart om redovisningen gäller ursprung eller inköpsland. Myndigheten har dessutom flaggat denna punkt inför nästa års rapportering så att alla oklarheter uppmärksammas direkt vid granskningen.

Gröna Mobilister är i färd med att sammanställa all tillgänglig hållbarhetsinformation om de drivmedel som säljs i Sverige. Rapporten Drivmedelsfakta 2023 kommer att publiceras inom kort.
– De partier som nu driver igenom sänkningen av reduktionsplikten och ökar fossilberoendet har ett stort ansvar att säkerställa ursprunget hos all fossil energi, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson och tillägger avslutningsvis att informationen om fossila drivmedel dock är bristfällig jämfört med alla data om biodrivmedel och el som är spårbara sedan länge.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-28 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa <Drivmedel Fossilberoende Gröna Mobilister Klimatomställning Reduktionsplikt Regeringen