Göteborg Energi och Göteborgs Hamn satsar på ”tung elektrifiering”

Elektrifieringen av transportsektorn pågår med full kraft. Genom ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn får staden nu ett välkommet tillskott av publika snabbladdare, anpassade för lastbilar. Fyra nya snabbladdare finns redan på plats vid Port Entry på Hisingen och inom kort driftsätts fyra ytterligare laddare på Exportgatan.

Utbyggnaden av snabbladdarna har möjliggjorts genom stöd från Energimyndigheten och syftar till att underlätta omställningen av den tunga godstrafiken.

– Användningen av fossila bränslen måste minska om Göteborg ska klara sina miljömål. Detta gäller inte minst lastbilstrafiken. Därför känns det riktigt bra att nu kunna erbjuda betydligt bättre möjligheter för lastbilar att ladda, på laddplatser som är särskilt anpassade för stora och långa fordon. Placeringarna vid Port Entry och på Exportgatan är strategiskt valda då mycket tung trafik passerar där, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

Port Entry ligger mitt i godsnavet Göteborgs Hamn och som namnet antyder fungerar platsen som entré till hela hamnområdet. Här passerar en stor mängd lastbilar varje dag. Att erbjuda laddning för den växande andelen elektriska lastbilar är en del av Hamnens klimatarbete.

– Vårt mål är att minska Hamnens utsläpp från transporter med 70 procent fram till år 2030. Då behöver vi kunna erbjuda lastbilarna som trafikerar Hamnen laddning på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Om fler ska kunna ta steget mot fossilfrihet så behöver en infrastruktur komma på plats. Den publika snabbladdning som vi erbjuder måste dock kombineras med laddningsmöjligheter i lastbilsdepåerna och ute på vägarna, säger Viktor Allgurén, innovationschef, Göteborgs Hamn AB.

Se videoinslaget:

Snabbladdarna vid Port Entry är, liksom laddarna som Göteborg Energi sätter upp på Exportgatan publika. Det innebär att alla med laddningsbara fordon kan använda dem. Laddplatserna är dock anpassade särskilt för lastbilar.

Fakta nya snabbladdare

  • Fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW finns nu på plats vid Port Entry på Hisingen. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn.
  • Ytterligare fyra laddplatser driftsätts i månadsskiftet november/december på Exportgatan på Hisingen. Projektet drivs av Göteborg Energi.
  • Hela utbyggnaden av de åtta nya laddplatserna har möjliggjorts med stöd av Energimyndigheten.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-16 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Göteborgs hamn Laddinfrastruktur