Genrebild. Proffs/arkiv. Genrebild. Proffs/arkiv.

Chaufför om LGF: ”Att synas är prio ett”

”Utredare vet inte alltid vad som är viktigt i verkligheten ute på vägarna”, säger lastbilschaufför Joakim Olsson i anslutning till en artikel i vilken VTI presenterar nya förslag till ännu fler regler för framförande av A-traktorer. Joakim vill att långsamtgående fordon i första hand måste vara lätta att upptäcka – i tid.

Det har kommit fler regler att förhålla sig till som ägare och förare av en A-traktor. Nu har en ny rapport från VTI kommit i vilken det står att fler insatser behövs för att minska olyckorna med A-traktorer.

I rapporten föreslås bland annat informationsinsatser till både ungdomarna och deras föräldrar och krav på fordonen vid besiktning behöver höjas. Även trimning och annan manipulation av fordonen behöver bli föremål för ändringar i lagstiftningen.

Åsikterna om A-traktorernas nytta går vitt isär, så även om vilka åtgärder som behövs för att öka trafiksäkerheten kring fordonen. En som har reagerat efter vår senaste artikel, är Joakim Olsson, chaufför sedan snart 40 år tillbaka. Han menar att utredare inte alltid vet vad som verkligen behövs ute i trafiken.

A-traktorer ska ha en LGF-skylt där bak, en röd reflekterande triangel. Den ska vara i gott skick och inte ”bankas ut” för att följa karossen. Joakim Olsson menar att en sådan liten triangel, särskilt om den börjar bli sliten, inte hjälper mycket på exempelvis en väg med tillåten hastighet om 100 km/h. Än värre när det är mörkt.
– Jag vill att det ska vara lagkrav på gul ”saftblandare” på taket som ska vara påslagen i alla fall utanför tätbebyggt område. För allas säkerhets skull, säger Joakim.

”Saftblandare” påslagna under körning på väg vill Joakim ska gälla alla långsamtgående fordon, LGF, alltså inte endast ungdomarnas A-traktorer.
– Det är viktigt att långsamtgående fordon syns i tid oavsett vem som kör dessa, säger Joakim.

Som yrkeschaufför är Joakim väl medveten om att uppmärksamheten framåt är viktig för att upptäcka hinder längre fram. Och hinder kan en A-traktor utgöra och dessutom bli farlig om den inte kan ses på tillräckligt långt håll.
– Jag vill inte köra på någon bakifrån och vad hjälper det om jag som förare åker dit för vårdslöshet i trafik när det sitter två döda ungdomar i A-traktorn, säger Joakim.

Vi frågar Joakim vad han tänker om föräldrarnas ansvar kring att deras barn följer regelverken, att man tillser att fordonet är i lagligt och trafiksäkert skick.
– Det är naturligtvis viktigt att som förälder ta det ansvaret, men i min värld är det mer frågan om ett eget intresse för de inblandade ungdomarna och föräldrarna, säger Joakim.

Avslutningsvis hoppas Joakim att berörda myndigheter och utredare i större utsträckning skulle lyssna på exempelvis yrkesförare som dagligen befinner sig på vägarna både dagtid och nattid och då delar vägen med ungdomar i A-traktorer.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-27 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor Joakim Olsson LGF Synlighet Transportstyrelsen VTI