Skarpt läge för skicket på bakgavellyftar. Foto: Proffs/arkiv. Skarpt läge för skicket på bakgavellyftar. Foto: Proffs/arkiv.

Besiktning av bakgavellyft skärps

Besiktning av bakgavellyft skärps. Enligt vad Sveriges Åkeriföretag erfar har fordonsbesiktningsbranschen i samråd med Arbetsmiljöverket gjort nya tolkningar av hur regler i ASF 2003:6 och standard SS-EN 1756–1:2021 ska tillämpas för bakgavellyftar med tillämpning från 15 november 2023.

Kontrollerna avser att bakgavellyften är i avsett skick och injusterad som det var tänkt från början. Det är därmed en noggrannare kontroll där de också kollar i instruktionsboken hur lyften ska fungera på avsett sätt. Hittar men fel så får lyften inte användas innan åtgärd har släckts.

Att använda ett fordon med en bakgavellyft som inte uppfyller kraven kan bli mycket dyrt för företaget. Om detta har vi berättat tidigare.

Borta är alltså de 30 dagarnas respit för att åtgärda brister.
– Åkeriägare bör kontrollera bakgavellyften före besiktning så att den är i föreskrivet skick. Annars finns det risk att drabbas av stillestånd tills brister har åtgärdats. Det finns alltså inga 30 dagar att tillgå att använda fordonet för att hinna släcka en brist, säger Ulric Långberg i Sveriges Åkeriföretag.

Fordonsbesiktningsbranschens förändringar i korthet som kan påverka dig som fordonsägare vid besiktning innebär:
Instruktionsbok kommer spela en större roll under besiktningen och i vissa fall kommer teknikern behöva läsa i den för att till exempel veta hur just den aktuella lyften ska vara beskaffad.

Bakgavellyftar som ändrats eller modifierats kommer behöva visa intyg på godkänd revisionsbesiktning.

Utmärkning och markering. Bakgavellyftar ska vara utrustade med anordningar som förstärker synbarhet från sidorna och bakifrån. Se till att samtliga flaggor, reflexer, reflextejp och lampor är hela och på plats.

När man står på bakgavellyften och har den i flakhöjd samt använder reglage som nås från den positionen, ska det inte vara möjligt att tilta ned lyften mer än 10°.

Samtliga reglage ska fungera så som tillverkaren angivit. Reglage som ger en annan manöverriktning än vad dekal med symboler och/eller bilder anger kommer underkännas.

Skydd och förebyggande mot klämning. Förutom tvåhandsgrepp ska alla skydd bibehålla sin funktion. Förebyggande kan bestå i att flakkanten är vinklad så att foten puttas bort när lyften höjs. Förebyggande kan vara tydliga markeringar på lyft/flak, exempelvis utmärkt riskzon eller en anvisad plats vid manövrering.

Tillslag av bakgavellyft ska sitta i låsbart utrymme som exempelvis i hytt, låsbar låda eller låsbar strömbrytare.

Någon form av indikering ska finnas i hytten som visar om bakgavellyften är öppen eller i körläge.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-01 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bakgavellyft Besiktning Srbetsmiljöverket Sveriges Åkeriföretag Ulric Långberg