Foto: Genrebild Foto: Genrebild

Obesiktigade bakgavellyftar sved i börsen för 20-talet åkare

Operation Klöver blev ett hårt slag för dem som fuskar, men renderade även chockartade erfarenheter för dem som hade obesiktigade bakgavellyftar. Att inte besiktiga en bakgavellyft är nämligen sanktionsbelagt. Under septembers första tre dagar samarbetade åtta myndigheter på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Summan som togs in för olika överträdelser under dessa dagar, landade på 6 326 465 kronor.

Arbetsmiljöverket deltog också i Operation Klöver och arbetsmiljöinspektör Patrik Nilsson berättar för oss att Arbetsmiljöverket hade mycket fokus på att kontrollera bakgavellyftar på bland annat lätta lastbilar.
– Bakgavellyftar ska besiktigas vartannat år och med i fordonet ska protokollet från den senaste besiktningen finnas, berättar han för oss.
För att få använda en bakgavellyft, måste föraren också ha ett skriftligt intyg från arbetsgivaren som bekräftar att föraren har tillräckliga kunskaper och anses lämplig att använda utrustningen.

Hur väl efterlevdes detta?
– Naturligtvis känner de flesta företag till detta och sköter det, men det var beklagligt att det fanns så många som inte gjorde det, säger Patrik Nilsson.

Att missa besiktningen innebär en sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket om 40 000 kronor.
– Men summan kan bli högre beroende på hur många anställda företaget har och som nyttjar det aktuella fordonet, säger han.

Hur många sanktionsavgifter om 40 000 kronor utfärdade ni under dessa tre dagar?
– Det rör sig om runt 25 sanktionsavgifter till följd av obesiktigade bakgavellyftar, säger Patrik Nilsson.
När en sanktionsavgift blev aktuell, talade man i första hand med chauffören på plats och de flesta kände till att lyften ska besiktigas, men få visste att undlåtenheten är sanktionsbelagd och att det handlar om minst 40 000 kronor.
– Det blev för flera av förarna en chockartad upplevelse, säger Patrik Nilsson.

Även bland företagen fann man att det finns en okunnighet om vad som gäller för bakgavellyftarna.
– Det finns de som inte vet att de ska besiktigas återkommande. Än fler kände inte till att senaste protokollet ska medföras. Även företagarna drog efter andan när de fick klart för sig vad det skulle kosta, säger Patrik Nilsson.

Det är endast Arbetsmiljöverket som kan utfärda sanktionsavgifter för detta med stöd av deras föreskrifter, berättar Patrik Nilsson

Även om det inte är vanligt att utländska lätta lastbilar har bakgavellyftar, ska även dessa vara besiktigade. Hur hanterar ni en utländsk lätt lastbil med obesiktigad lyft?
– I de fallen vänder vi oss till det landets motsvarighet till Arbetsmiljöverket och så får de driva ärendet där, säger Patrik Nilsson.

Arbetsmiljöverket arbetar för att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt på sin arbetsplats, det är mot bakgrund av detta man genomför dessa kontroller. Patrik Nilsson tycker det är beklagligt att det var så många som inte kände till, alternativt struntade i, vad som gällde.
– Och okunskapen om detta är kostsam, inte bara ekonomiskt, då det är tragiskt när det sker olyckor på grund av okunskapen. Vi såg flera exempel på liftar med slitna hydraulledningar, läckage och andra allvarliga brister, sådant som upptäcks vid en besiktning eller i vart fall åtgärdas innan man ska besiktiga. Det kan ske väldigt allvarliga olyckor när liftar går sönder medan de används för lastning och lossning.

Den här typen av stora, gemensamma myndighetsinsatser har inte tidigare gjorts så ofta.
– I fortsättningen, eftersom vi identifierade så många brister, kan vi behöva ompröva detta och då kommer det att bli fler gemensamma insatser, avrundar Patrik Nilsson.

Proffs chefredaktör Göran Rosengren menar att det är svårt att finna logiken i den dyra sanktionsavgiften.
– Att inte besiktiga bakgavellyften kostar 40 000 kronor, men att inte besiktiga själva lastbilen kostar 1 500 kronor i böter. Ett fordon som kanske inte har några bromsar kostar alltså peanuts i jämförelse och här hörs inte ett ljud om förarens arbetsmiljö. Det skulle vara riktigt intressant att sätta sig ner en stund med riksåklagaren och prata straffpåföljder, säger Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-10 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Bakgavellyft Operation Klöver Polisen Sanktionsavgift