Hur mycket är chaufförens säkerhet värd? Vems är ansvaret när något händer? Hur mycket är chaufförens säkerhet värd? Vems är ansvaret när något händer?

Åkerier som inte skyddar chaufförer kan åtalas – i UK

Bristen på säkra parkeringsplatser, chaufförer som ska leverera på högriskadresser och andra situationer som kan leda till chaufförers sämre mående och fara, är ett aktuellt ämne. Vem ska betala för en ökad säkerhet och hur mycket är förarens säkerhet värd?

Enligt det brittiska teknikföretaget HH Driveright, håller de brittiska åkerierna, särskilt budfirmorna, på att hamna i en juridisk mardröm när de skickar ut skyddslösa chaufförer samtidigt som tillgreppen ökar.

HH Driveright säger att om företagen inte uppfyller sin omsorgsplikt av de anställda förarna, kan företaget hamna i domstol om förarna utsätts för tillgrepp.

Rebecca Hall, Driverights vd, säger att budfiromor helt enkelt inte kan ignorera det faktum att förare nu ofta arbetar i mycket farliga områden med hög brottslighet där deras skåpbilar och varor är definierade mål. ”Arbetsgivarna och de som använder kontrakterade arbetstagare har en laglig aktsamhetsplikt för att hålla dem som utför tjänster åt dem så säkra som möjligt”, säger Rebecca Hall.

Driverights menar att det endast är en tidsfråga innan de första rättsfallen kommer i ärende där förare känner att de skickats ut på uppdrag utan rätt skyddsnivå, särskilt när kostnaderna för ett sådant skydd är så låga. Driveright har gjort beräkningar som visar att satsningar på så lite som motsvarande cirka 130 svenska kronor per skåpbil och månad kan göra nödvändig skillnad. ”Om en förares hälsa och välbefinnande inte är värt den summan per månad måste vi ifrågasätta varför”, säger Rebecca Hall.

Förra månaden varnade Warwickshire-polisen budbilsförare som verkade runt Nuneaton och Bedworth att vara vaksamma efter två fall då maskerade män som riktade in sig på en förare som lastade av paket knuffats undan av förövarna som sedan stal gods, skriver Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-28 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsskydd domstol Förarsäkerhet HH Driveright Lastbilsstöld Polis Säkra parkeringsplatser Tillgrepp av Gods