Ulf Arvidsson till vänster och Christofer Mattsson har tillsammans med personalen på Tempcon Norrland vunnit upphandlingen för transporter åt en av Sveriges största dagligvaruaktörers trafik i Norrland och Västerbotten. Ulf Arvidsson till vänster och Christofer Mattsson har tillsammans med personalen på Tempcon Norrland vunnit upphandlingen för transporter åt en av Sveriges största dagligvaruaktörers trafik i Norrland och Västerbotten.

Tempcon Norrland vinner stor upphandling för dagligvaruaktör

Tempcon Norrland har vunnit uppdraget att sköta en av Sveriges största dagligvaruaktörers samtliga transporter i Norrbotten och Västerbotten. Varorna ska hämtas i Västerås och Borlänge för att sedan distribueras i det finmaskiga nät Tempcon Norrland tillsammans med sina åkerier erbjuder. Avtalet sträcker sig över tre år och transporterna ska gå sju dagar i veckan, 362 dagar om året.

Transporterna omfattar alla typer av varor såsom kolonial, frukt och grönt såväl som kylt och fryst. Tempcon Norrland kommer ansvara för helheten och samtliga flöden som mellantransporter, distribution och direktleveranser. Det sistnämnda är något man tillsammans med kunden vill öka då det leder till en effektivare hantering eftersom man slipper omlastningar.

Projektgruppen inom Tempcon Norrland som arbetat med upphandlingen har tittat på många fler delar än de traditionella transporterna. Man har utgått från ett arbetssätt där man velat förändra bilden av dagligvarudistributionen i Norrland och hur en bra butiksleverans ska vara då det handlar om så mycket mer än bara att köra såsom exempelvis beteende, kommunikation och service.

Drivkraften i affären har varit ett odelat kundfokus genom hela processen, Christofer Mattsson, vd för Tempcon Norrland.
– Det här har varit ett projekt där vi verkligen har levt upp till Tempcons värdegrund. Det har varit ett stort engagemang hos personalen som inneburit att vi presenterat ett trovärdigt alternativ och där vi jobbar tillsammans med såväl kund som våra systerbolag. Det känns fantastiskt bra, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-09 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dagligvarutransporter Godstransport Livsmedelstransporter Tempon Vägtransport