Potentiellt drivmedel. Potentiellt drivmedel.

Regeringen satsar på gödselbaserad biogas

Regeringen har fattat beslut om stöd till gödselbaserad biogas. Stödet syftar till att främja en ökad produktion av biogas samtidigt som metangasutsläppen minskas.

Med det här stödet tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet med att minska jordbruksföretagens fossilberoende, stärka den lokala produktionen av energi och därmed även minska deras sårbarhet för höga energipriser”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Regeringens beslut innebär att det fortsatt kommer att utgå ett stöd på högst 40 öre/kWh producerad biogas. Stödet kommer att hanteras av Energimyndigheten och ska betalas ut i förskott. Företag kan ansöka i december 2023 och utbetalningarna är planerade att starta i början av 2024. Företagen ska basera sin ansökan på en uppskattning av hur mycket biogas de förväntar sig att producera under 2024.

Genom det här beslutet bekräftar regeringen att vi fortsätter stödja jordbruksföretagens positiva insatser för att producera förnybar energi och minska metangasutsläppen från djurproduktionen genom att ta tillvara på energin i stallgödsel”, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Stödet finansieras från anslaget 1:9 Biogasstöd inom utgiftsområde 21 Energi. I regeringens budgetproposition för 2024 tillfördes anslaget 200 miljoner kronor om året till och med 2026.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-20 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Gödsel Gödselbaserat Drivmedel Kristdemokraterna Metan Regeringen