Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen och Jacob Hartman Berger, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Stockholm. Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen och Jacob Hartman Berger, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Stockholm.

Miljözon klass 3 införs i Stockholms city – ”politisk klåfingrighet”

Stockholm inför miljözon klass 3 i ett område i City. Det betyder att renodlade bensin- och dieselbilar portas i en del av innerstan. Syftet är att komma till bukt med den dåliga luftkvaliteten.
Såväl Sveriges Åkeriföretag som Transportföretagen är däremot kritiska till trafikregleringen. Transportföretagen kallar regleringen för "politisk klåfingrighet".

Stockholms dåliga luftkvalitet är ett välkänt problem. Forskare på Karolinska Institutet har visat att barn som växer upp på Stockholmsgator med höga utsläpp har nedsatt lungfunktion redan från sex månaders ålder. Nu vill staden växla upp arbetet för friskare luft. Det skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

– Idag gör luften i Stockholm att spädbarn får sämre lungor och äldre dör i förtid. Det är en helt oacceptabel situation. Vi behöver begränsa de hälsofarliga avgaserna från bensin- och dieselbilar. Därför inför vi miljözon klass 3 i ett område i City, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Förändringen ska ske etappvis med start 31 december 2024. Då införs miljözon klass 3 i ett område som ramas in av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Allt som ligger innanför de fyra gatorna kommer att tillhöra miljözonen. Det gäller även Klaratunnelns in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan. Den nya miljözonen omfattar 20 kvarter och täcker ungefär 180 000 kvadratmeter.

– Miljözonen införs i ett område med många gående och cyklister, där luftkvaliteten behöver bli bättre. Det är också en del av City där vi ser att det finns ett stort engagemang för en snabbare elektrifiering, med aktörer som kan vara draglok i omställningen. Därför är det en bra plats att börja på, säger Lars Strömgren.

Flera fastighetsägare och transportörer som verkar i det utpekade området är sedan tidigare involverade i ett Vinnova-projekt, som handlar om att förbättra samlastning och utveckla mer hållbara leveranser. Eldrivna transporter är tystare och öppnar därför upp för leveranser dygnet runt.

– För att vi ska komma till rätta med luften i Stockholm behöver elektrifieringen gå snabbare. Elfordon bidrar också till lägre klimatutsläpp och mindre buller, som gör att fler leveranser kan ske nattetid. Det minskar trängseln på vägarna i innerstan, säger trafikborgarrådet.

Miljözonen kommer att utökas i en andra etapp som utreds av staden under 2024 och beslutas under första halvåret 2025.

Men Transportföretagen är kritiska till det som de kallar ”politisk klåfingrihet” och efterlyser istället fortsatta satsningar på el-infrastruktur.
– Den svenska transportsektorn tillhör världens renaste och är i full fart med att ställa om. Sedan 2010 har vi minskat utsläppen med 34 procent. Men Miljöpartiet och deras kollegor i Stockholm stad har nu alldeles för bråttom, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

– Det är kort sagt ett starkt omvandlingstryck i branschen. Det vi behöver är inte politisk klåfingrighet utan fortsatta satsningar på el-infrastruktur. Och ett politiskt löfte om att bara köpa gröna transporter till offentlig sektor, säger Tina Thorsell.

I september presenterade Transportföretagen sin årliga hållbarhetsundersökning. Undersökningen visar att hållbarhetsfrågan är viktig för fyra av fem företagare inom transportsektorn, men mer än vartannat företag upplever att kunderna inte är villiga att betala extra för hållbara transportlösningar.

Sveriges Åkeriföretag är inte heller med på MP:s noter. De ställer sig kritiska till tillvägagångsättet att införa miljözon 3 på det nu utpekade området i centrala Stockholm, där man menar att det viktiga remissförfarandet har utelämnats.

”Omställningen är en självklarhet men vi upplever en bristande dialog kring mängden gods som direkt påverkas av detta samt den otroligt korta tiden åkeriföretagen faktiskt får till att ställa om. Vi kan inte utesluta att det bäddar för leveransosäkerhet då det finns en risk att många aktörer på transportmarknaden inte har möjlighet att ställa om på sådan kort tidshorisont.”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Snabba och icke förankrade beslut som detta, tillsammans med slopandet av miljözon 3 i Gamla stan skickar otydliga signaler till vad framtiden faktiskt innebär för våra åkeriföretag. Långsiktighet, tydlighet och dialog från politiken är ett måste när vi ska går framåt i vår omställningsresa, säger Jacob Hartman Berger, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Stockholm och Uppsala.

Fakta om eldrivna fordon inom transportsektorn

  • Antal lätta eldrivna lastbilar i trafik: cirka 17 000 av drygt 600 000. Det motsvarar 2,8 procent.
  • Antal tunga eldrivna lastbilar i trafik: cirka 400 av drygt 86 000. Det motsvarar cirka 0,5 procent.
  • Det finns inga turistbussar som lever upp till kraven i miljözonen. I Stockholm transporterar 200 000 bussar inom turist- och beställningstrafiken årligen ca 2,5 miljoner besökare. Beställningstrafiken med buss påverkar indirekt en konsumtion uppgående till 4,1 miljarder. Branschens direkta omsättning i Stockholm under 2019 uppgick till ca 1,1 miljarder.

Källa: Transportföretagen

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-10 12:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöpartiet Miljözon Klass 3 Stockholm Transportföretagen