Kraftringens tankstation för fordonsgas på Gastelyckan i Lund. Kraftringens tankstation för fordonsgas på Gastelyckan i Lund.

Fordonsgas ger mindre miljöpåverkan än elbilsladdning

Kraftringens fordonsgas ger mindre miljöpåverkan än elbilsladdning. Det visar siffrorna för miljöpåverkan som nu har uppdaterats hos alla landets drivmedelsleverantörer. För Kraftringens del betyder det att deras tankstationer för fordonsgas märkts upp med bränslets miljöpåverkan och vilka källor det framställts från. Siffrorna för 2022 visar lägre klimatpåverkan än elbilsladdning.

Biogas framställs från en mängd olika råvaror och eftersom den köps in från många olika leverantörer kan det bli små variationer från år till år kring hur stora koldioxidutsläpp den orsakar.

Kraftringen blev först i världen när de redan i juli 2020 började märka upp sina tankstationer, säger Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen.
– Vi har alltid varit stolta över fordonsgasens låga klimatpåverkan men är förstås extra glada nu när koldioxidutsläppen blivit ännu lägre – till och med lägre än Energimyndighetens schablonsiffra för elbilsladdning, säger han.

Syftet med märkningen, som har varit lagkrav sedan 1 oktober 2021, är att ge konsumenten möjlighet att fatta hållbara val kring sina transporter.
Att tanka och köra på biogas gör en dubbel insats för klimatet. Bränslet släpper ut betydligt mindre koldioxid och andra föroreningar än fossila bränslen. Dessutom tillverkas det från olika typer av avfall, till exempel gödsel från jordbruk eller livsmedelsavfall från hushåll och industri.

Det innebär att metanet i avfallet annars hade läckt ut i atmosfären där det i så fall hade haft 34 gånger större miljöpåverkan än koldioxid. När råvaran är gödsel finns dessutom möjlighet att återföra det till jordbruket i form av biogödsel, då utan metanläckage och med väsentligt bättre näringsvärde.

Siffran 12,7 g CO2e/MJ* kanske inte säger så mycket, men jämförelsetalet för bensin är 88,5 g CO2e/MJ, alltså nästan sju gånger större. Energimyndighetens siffra för elbilsladdning är 13,1 g CO2e/MJ.

På Kraftringens tankstationer är det 100 procent biogas sedan 1 januari 2017. Råvarorna kommer från bland annat grödor, gödsel och livsmedelsrester i framför allt Danmark. Mer information om Kraftringens drivmedel finns att läsa på Kraftringens webbplats. Där kan man bland annat se en mer detaljerad uppdelning på biogasens råvaror och ursprung:

*Utsläpp av växthusgaser mäts ofta i gram koldioxidekvivalenter per megajoule. I det här fallet för att kunna jämföra olika drivmedel med varandra.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-04 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Drivmedel Fossilfritt Klimstomställmning Kraftringen