Allt fler medlemsstater inom EU återinför inre gränskontroller mellan medlemsstater på grund av säkerhetsläget. Allt fler medlemsstater inom EU återinför inre gränskontroller mellan medlemsstater på grund av säkerhetsläget.

Fler inre gränskontroller inom EU

Som svar på det förändrade internationella säkerhetsläget har allt fler medlemsstater inom EU valt att införa gränskontroller även mellan medlemsstater. Senast i raden är Sloveniens och Italiens regeringar som meddelar att de tillfälligt återinför gränskontroller vid sina respektive inre gränser. Därmed är det nu 12 länder inom Schengenområdet som infört inre gränskontroller.

Besluten från Italien och Slovenien, liksom de i de andra länderna som har infört kontroller vid några av sina gränser, har kommit på grund av en växande oro kring säkerhet och behovet av att skydda sina medborgare inför ökande globala spänningar och hot om terrorism.

Sloveniens regering har utfärdat ett dekret om att återinföra gränskontroller vid de inre gränserna med Kroatien och Ungern. Det trädde i kraft lördagen den 21 oktober 2023 och gäller till och med den 30 oktober 2023. Det primära syftet med åtgärderna är att garantera medborgarnas säkerhet under en tid av ökat hot.

Beslutet att återinföra inre gränskontroller är ett svar på den oroande situationen i närliggande regioner, inklusive den pågående ryska militära aggressionen mot Ukraina och försämrade omständigheter i Mellanöstern. Den senaste tidens terrorattacker i vissa europeiska medlemsländer har ytterligare förstärkt säkerhetsproblemen.

Kontrollåtgärderna vidtas i enlighet med artikel 28 i Schengenkodexen och anses vara ett kortsiktigt svar på det ökade hotet om terrorism. Regeringen har underrättat relevanta europeiska institutioner, inklusive Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, rådets generalsekretariat och medlemsländer.

Vill du läsa hela artikeln och ta del av andra länder som återinfört inre gränskontroller, finner du texten här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-25 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Gränskontroll Krig Schengenavtal Terrorhot