"Alla lastbilar på tjeckiska vägar är inte överlastade", säger Vojtěch Hromíř, generalsekreterare på Česmad Bohemia. Foto: cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. "Alla lastbilar på tjeckiska vägar är inte överlastade", säger Vojtěch Hromíř, generalsekreterare på Česmad Bohemia. Foto: cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Tjeckiska transportförbundet: Allmänheten vilseleds om överlastade lastbilar

I en intervju som handlade om de många utmaningar den tjeckiska åkeribranschen står inför, inklusive "olidliga" extra kostnader, hävdade chefen för det tjeckiska åkeriförbundet Česmad Bohemia dessutom att problemet med överlastade lastbilar i landet inte alls är så illa som det beskrivs.

Uttalandena gjordes av Vojtěch Hromíř, generalsekreterare på Česmad Bohemia i en intervju med Dopravní noviny som publicerades på förbundets hemsida.

Hromíř hänvisade till negativa rubriker i tjeckiska media som adresserar problemet med överlastade lastbilar. Han sade att det förekommer ibland vilseledande rapporter i media om viktkontroller som görs på fordon som antas vara överlastade. Han medger att en del fordon faktiskt är överlastade, men pekar mer mot exempelvis lätta lastbilar på 3,5 ton som lätt blir överlastade.

Vad han däremot ogillar är att det i media har kommit en artikel med en rubrik som gör gällande att en tredjedel av fordonen förstör de tjeckiska vägarna. Han sade: ”Det är främst axelöverbelastningen som är skadlig, inte den totala lasten på fordonsuppsättningen, om den ligger inom normen. Ur denna synvinkel är det bara ett litet antal fordon som faktiskt ”förstör” våra vägar.”

Hromíř tillade att missledande information är vanliga och enligt hans uppfattning bidrar dessa inte till något bra för transportbranschens rykte. Han hävdar att: ”Detta leder till att allmänheten och politikerna tror att nästan alla lastbilar på Tjeckiens vägar är överbelastade.”

Att politiker tar till sig av missledande information kan ta sig märkliga uttryck. Vojtěch Hromíř avslutar med ett exempel som han fick till sig av just en politiker: ”Han sade att det alltid kommer två lastbilar från Tyskland och vid gränsen flyttas lasten över till den ena lastbilen som sedan fortsätter in i Tjeckien eftersom man inte riskerar att vägas här. Påståendet skulle jag kunna avfärda som löjeväckande om det inte varit för att det främjar en negativ uppfattning om lastbilstransporter som helhet”, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-20 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Česmad Bohemia Lastbilstransport Överlast Vägunderhåll