EU lanserar mer flexibel finansiering för säkra lastbilsparkeringar

EU-kommissionen har lanserat en mer flexibel finansiering av säkra lastbilsparkeringsplatser i hela EU, något IRU förespråkar. I likhet med de två tidigare ansökningsomgångarna har Europeiska kommissionen ställt 250 miljoner euro till förfogande för projekt för säker mobilitet.

Finansieringen täcker utvecklingen av nya säkra och säkra parkeringsområden, uppgradering av befintliga och insatser för att öka spridningen av parkeringsinformation, inklusive tillgänglighet, placering och prissättning av parkeringsområden.

Kraven förutser att nya säkra och säkra lastbilsparkeringsområden (SSTPA) byggs med finansiering från Connecting Europe Facility (CEF) och överensstämmer med de EU-standarder som antogs i april 2022. EU-standarderna som anger den lägsta servicenivån som SSTPA:er ska erbjuda yrkesförare.

Detta inkluderar bland annat könsseparerade sanitära anläggningar, mat- och dryckestjänster och tillgång till internet.

IRU hjälpte till att utveckla EU-standarderna genom sitt bidrag till en studie 2019 och deltagande i Europeiska kommissionens expertgrupp för SSTPA.
– Vi välkomnar tillkännagivandet av ytterligare EU-medel för vår sektor. Politikerna lyssnade på oss och utökade finansieringens omfattning för att täcka det omfattande nätverket, säger IRU EU Advocacy Director Raluca Marian.

– Nu ska vi kommer se om ytterligare medel kommer att tilldelas under Connecting Europe Facility. Vi hoppas verkligen att det kommer att bli fallet efter det här tredje samtalet, tillägger Marian.

Enligt 2019 års studie finns det cirka 300 000 lastbilsparkeringsplatser tillgängliga inom EU-området, men fortfarande råder en betydande brist på 100 000 platser för att möta den totala efterfrågan.

Av dessa 300 000 platser är endast 7 000 platser, eller mindre än 3 procent av befintliga parkeringsplatser i EU, i certifierade säkra områden. Nya lösningar, såsom revidering av privata medfinansieringskrav, behövs för att attrahera framgångsrika projekt.

Beroende på var parkeringsområdena ligger varierar mängden privat medfinansiering, vilket gör ansökan mindre attraktiv för många aktörer. Den här gången kan aktörer som är intresserade av att utveckla ett specifikt projekt på det övergripande nätverket för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) lämna in sin ansökan.

IRU har tidigare uppmanat EU:s beslutsfattare att överväga att utvidga den geografiska räckvidden. EU:s beslutsfattare som är involverade i den pågående översynen av TEN-T-förordningen – som ställer krav på medlemsstaterna att upprätta SSTPA på hela TEN-T-nätet – kommer också att behöva överväga denna nyhet eftersom de tidsfrister som föreslås i Europeiska kommissionens förslag inte är tillräckligt ambitiösa.

EU-kommissionen arbetar med att uppdatera sin studie från 2019. Även om detta är något som IRU har förespråkat, är budgeten som avsatts för studien blygsamt tilltagen. IRU kommer att följa upp resultaten, som förväntas komma nästa år.

En virtuell informationsdag om 2023 års CEF-finansieringsutlysning kommer att hållas den 10 oktober 2023. Sista ansökningsdag för finansiering är 30 januari 2024. IRU kommer att fortsätta att arbeta nära alla offentliga och privata aktörer för att främja byggandet och uppgraderingen av SSTPA:er över Europa.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-28 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: EU IRU TEN-T Uppställningsplatser