Brister i lastsäkringen ger böter för chauffören, men är det rimligt att en chaufför som tar över exempelvis en plomberad trailer även då ska vara den övergripande ansvarige för lastsäkringen och den som också får böter? Foto: Proffs/arkiv. Brister i lastsäkringen ger böter för chauffören, men är det rimligt att en chaufför som tar över exempelvis en plomberad trailer även då ska vara den övergripande ansvarige för lastsäkringen och den som också får böter? Foto: Proffs/arkiv.

Ändrat ansvar för lastsäkring får vänta

Utvecklingen som sker inom logistikområdet har föranlett Sveriges grannländer att se över sina regler för ansvar för lastsäkring. I Sverige upplever SAGIT en känsla av att samma arbete stannat av här och vill nu få i gång det igen. Man skickar en skrivelse både till regeringen och Transportstyrelsen. Nu har Transportstyrelsen svarat att inget förändringsarbete är initierat.

Samrådsforumet SAGIT (Säkring av Gods i Trafik) vill att arbetet med att se över regelverket för ansvar för lastsäkring. Att chauffören ska vara övergripande ansvarig fungerar inte bra i dag givet de många olika sätt gods transporteras och att det alltmer sällan sker av en och samma chaufför från A till B.

Några medlemmar i SAGIT har presenterat ett omfattande material med insikter och insamlade fakta som erhållits genom organisationens arbete. Det har skickats till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) och Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen. En sammanfattning av innehållet publicerade vi tidigare.

Nu har svaret kommit från Transportstyrelsen som tackar för SAGIT:s skrivelse i ämnet och generaldirektör Jonas Bjelfvenstams synpunkter levereras av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har varit involverade i tidigare utredningar inom området ansvar för säkring av last och då konstaterat att rådande ansvarsförhållanden kan leda till problem, exempelvis ur rättssäkerhetssynpunkt. Något förändringsarbete har dock inte initierats.

Myndigheten ser att utvecklingen som sker inom transportbranschen med flera komplexa transportupplägg, eventuellt skulle kunna påverka behovet av ändrad ansvarsfördelning. För att ändra ansvarsfördelningen krävs att regeringen ändrar trafikförordningen.

Transportstyrelsen bevakar översiktligt området exempelvis genom att delta på möten i SAGIT och ta del av skrivelser som kommer till Transportstyrelsen.

Det utvecklingsarbete Transportstyrelsen för närvarande prioriterar och som ligger under deras ansvarsområde när det gäller frågan om lastsäkring, är uppdatering av TSFS 2017:25 ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon”. Arbetet med föreskriften beräknas vara klart i december 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-27 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Ansvar för Lastsäkring Lastsäkring Regeringen SAGIT Trafikförordning Transportstyrelsen