Varningssignal i tyska transportbranschen –chaufförslöner stagnerar

Trots inflation och chaufförsbrist visar tyska Jobmatch undersökning av löner att chaufförerna inte begär högre löner. Är en del av svaret att chaufförer har låg förhandlingsstyrka då de måste hävda sig på en mycket konkurrensutsatt marknad? Varför det är så och varför kan det utgöra en risk för ekonomin?

Samtidigt som lönenivån stiger kraftigt inom många sektorer sjönk lönekraven från lastbilschaufförer något andra kvartalet 2023 – trots inflation och brist på yrkesförare. Det visar en aktuell lönerapporten från Jobmatch.me, som bygger på data från nästan 50 000 lastbilschaufförer i hela landet. Löneåterhållsamhet står i skarp kontrast till andra branscher som gör betydligt högre lönejusteringar. Konsekvenserna kan utgöra ett hot mot hela ekonomin.

Det rikstäckande genomsnittet av lönekrav under andra kvartalet 2023 var motsvarande cirka 36 395 svenska kronor brutto per månad. Det motsvarar en ökning med endast 0,9 procent jämfört med första kvartalet 2023 och en minskning med 1,3 procent jämfört med andra kvartalet 2022. Det innebär att lönekraven ligger långt under inflationstakten som i Tyskland var 6,1 procent i maj 2023. Detta innebär en reell löneminskning för lastbilschaufförerna.

Den relativa löneåterhållsamheten kan innebära en viss lättnad för logistikföretagen tills vidare, men den extrema bristen på yrkesarbetare gör situationen komplex. Attraktionskraften hos yrket lider av de stagnerande lönerna och reallönebortfallet. Det är också oroande att många andra branscher erbjuder mer attraktiva löner och därmed gör att chaufförer lämnar branschen. Det som verkar vara en kortsiktig ”vinst” för arbetsgivarna kan på lång sikt förvandlas till sin motsats.

Nuvarande tyska löneavtal inom andra sektorer gör det tydligt att effekterna av inflationen kan kompenseras av högre lönejusteringar. De stagnerande lönekraven från lastbilschaufförerna sätter dock reallöneutvecklingen under press och gör yrket mindre attraktivt. Som en konsekvens blir bristen på kvalificerad arbetskraft inom logistikbranschen allt värre. En analys av löneutvecklingen i andra branscher visar att det finns många potentiellt attraktiva alternativ för lastbilsförare som erbjuder betydligt högre löneökningar. Exempelvis ökade lönerna inom byggbranschen med 4,1 procent andra kvartalet 2023, inom handel med 3,7 procent och med 3,4 procent inom detaljhandeln.

Det finns många orsaker till de stagnerande lönekraven. Å ena sidan kan det vara en konsekvens av den starka kostnadspressen på logistikföretagen som fick kämpa med fallande försäljning och stigande kostnader under covidpandemin. Å andra sidan kan det också vara ett tecken på låg förhandlingsstyrka hos lastbilschaufförer som måste hävda sig på en mycket konkurrensutsatt marknad. Dessutom skulle det också kunna spela en roll att många lastbilschaufförer inte är fackligt organiserade och därför har mindre inflytande på kollektiva förhandlingar.

Den nuvarande situationen skickar alarmerande signaler till hela logistikbranschen. För att öka yrkets attraktionskraft och bekämpa bristen på kvalificerad arbetskraft bör logistikföretagen inte bara förlita sig på kortsiktiga kostnadsminskningar utan också investera i långsiktig lojalitet och kvalificering för sina anställda. Förutom adekvat lön är även andra faktorer som flexibla arbetstider, goda arbetsvillkor, möjligheter till vidareutbildning och erkännande viktiga för att stärka lojaliteten och engagemanget hos lastbilschaufförerna.

Kvartalsjämförelser för första halvåret av de senaste tre åren genomfördes för första gången i den aktuella löneredovisningen. Dessa analyser ger viktiga insikter om branschens lönetrender och visar att lönekraven är oförändrade trots inflation.

Vill du ta del av hela artikeln finner du den här och vill du kostnadsfritt ladde ner den aktuella löneundersökningen, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-31 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Inflation Lastbilschaufför Löneförhandlingar Lönekonkurrens Stagnerande Chaufförslöner