Foto: Trafikanalys/arkiv. Foto: Trafikanalys/arkiv.

Endast små CO2-besparingar genom vägtullar

I Tyskland ser man att vägtullarna ger mycket liten minskning av CO2-utsläppen. Bättre att använda vägtullsintäkterna för att sätta upp en laddningsinfrastruktur föreslår det tyska ekonomiska institutet DSLV. Sveriges utsläppsminskning med hjälp av bland annat HVO får beröm.

Klimateffekterna av CO2-avgiften är begränsade, säger Institute of German Economics (IW).

Knappast några CO2-besparingar kan förväntas, förklarar IW i en kort rapport som nu har publicerats. Enligt nuvarande planering med vägtullstillägget från och med 1 december skulle nollutsläppslastbilar vara helt befriade från vägtullarna i slutet av 2025, vilket kan resultera i en kostnadsfördel på mer motsvarande cirka 3,5 svenska kronor per körd kilometer.

Men detta förutsätter att det finns tillräckligt med fordon som uppfuller nollutsläppskraven och det gör det inte just nu. ”Hittills har nollutsläpp kommersiella fordon endast funnits tillgängliga i homeopatiska mängder”, förklarar IW och hänvisar till officiella inventarier och registreringssiffror.

Enligt IW:s informationsunderlag fanns det år 2022 inte 2 500 nyttofordon registrerade som kunde utnyttja detta undantag. I hela EU-området finns bara cirka 4 000 enheter. Mot denna bakgrund föreslår forskarna från Köln att de extra intäkterna från vägtullar ska kanaliseras till utvecklingen av en laddningsinfrastruktur för lastbilar eller tillåta att biobränslen krediteras.

I rapporten säger IW att det skulle vara värdefullt att öppna upp fler alternativ. Kreditering av biobränslen kan hjälpa till att uppnå en snabb minskning av CO2. IW nämner Sverige som exempel. Där har CO2-utsläppen från lastbilstrafiken nästan halverats sedan 2011 tack vare främjandet av HVO 100.

Precis som ttransport- och logistikbranschens organisationer, kritiserar IW också den dubbla bördan av med CO2 som ligger i vägtullarna och menar att detta egentligen inte borde få existera. CO2-avgiften baseras på ett CO2-pris om motsvarande cirka 2 300 svenska kronor per ton vilket är det högsta i världen. Enligt IW skulle ett pris på motsvarande cirka 1 159 svenska kronor per ton vara möjligt enligt europeisk lag under introduktionsfasen. ”Det skulle märkbart ha dämpat den kommande kostnadschocken för transportbranschen,” säger IW.

Nu förespråkar DSLV att inte höja CO2-priset ytterligare utan i stället att frysa det på 2022 års nivå.

Ingångspriset 2021 var motsvarande cirka 287 svenska kronor per ton. 2022 steg den till motsvarande cirka 345 svenska kronor. Ökningen från cirka 57 svenska kronor till 355 svenska kronor som ursprungligen planerades för 2023 avbröts på grund av den på grund av den kraftiga ökningen av energipriserna vid den tiden, skriver Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-26 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränsle CO2-avgift CO2-utsläpp HVO Laddinfrastruktur Maut Vägavgift vägtullar