Drivkraft Sverige: ”Reduktionsplikten bidrar till klimatmålen”

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent under första kvartalet 2023 vilket är högre än motsvarande period 2022. Om alla biodrivmedlen i stället hade varit fossila hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre och uppgått till ca 22 miljoner ton. Det skriver Drivkraft Sverige i ett pressmeddelande.

Omställningsbarometern visar att under första kvartalet 2023 var andelen biodrivmedel högre än motsvarande period 2022. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent vilket kan jämföras med 25,4 procent för motsvarande period föregående år. Helåret 2022 var ett rekordår där andelen hållbara biodrivmedel i Sverige uppgick till 26,4 procent.

Nyligen släppte Naturvårdsverket preliminär utsläppsstatistik för 2022. De totala utsläppen minskade med cirka 5 procent. Minskningen märks framför allt för arbetsmaskiner och inrikes transporter vilket Naturvårdsverket främst förklarar med ökad elektrifiering och högre inblandning av biodrivmedel.

Enligt Naturvårdsverkets preliminära statistik uppgick koldioxidutsläppen från inrikes transporter och arbetsmaskiner år 2022 till 16,5 miljoner ton.
– Enligt vår bedömning skulle utsläppen i Naturvårdsverkets redovisning för 2022 varit en tredjedel högre och uppgått till cirka 22 miljoner ton om alla biodrivmedel som levererades under 2022 hade varit fossila, säger Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige.

– Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa – mycket tack vara reduktionsplikten. Regeringens föreslagna sänkning av reduktionsplikten till 6 procent för bensin och diesel kommer att öka utsläppen med 4 miljoner ton koldioxid 2024 jämfört med 2023 och ännu mer jämfört med de nivåer som annars hade gällt 2025 och 2026. Vad som händer efter 2026 när det gäller biodrivmedel i vägtrafiken och för arbetsmaskiner – och därmed för koldioxidutsläppen är ett oskrivet blad. Enligt regeringens promemoria om sänkta reduktionspliktsnivåer som presenterades igår slopas de fastslagna nivåerna för 2027-2030 och regeringen kommer i stället att återkomma senare till riksdagen gällande dessa år, fortsätter Viktor Gunnarsson.

År 2022 stod elbilar för 33 procent av nybilsförsäljningen jämfört med drygt 19 procent 2021 och vid årsskiftet 2022/2023 rullade ca 200 000 elbilar på våra vägar runt om i Sverige. Under första kvartalet 2023 var andelen elbilar bland nyregistreringarna 36 procent.

– För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I maj 2023 hade medlemsföretagen sammanlagt 200 publika laddstationer med totalt 627 laddpunkter, avslutar Viktor Gunnarsson.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-04 08:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivkraft Sverige Elektrifiering Klimat Miljö Reduktionsplikt