Erbjuda marknadspris kanske? Tungt.no förutsätter att det finns en förväntan om låg betalningsvilja från SVV, vilket gör att ingen på privatmarknaden vill etablera dygnsvila längs Europavägarna i Osloområdet. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen. Erbjuda marknadspris kanske? Tungt.no förutsätter att det finns en förväntan om låg betalningsvilja från SVV, vilket gör att ingen på privatmarknaden vill etablera dygnsvila längs Europavägarna i Osloområdet. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen.

SVV: Vad krävs för att det ska satsas på lastbilsparkeringar i Osloområdet?

Bristen på lastbilsparkeringar är kritisk i många länder, så även i Norge och då inte minst i Osloområdet, men intresset för att tillhandahålla sådana parkeringar är ytterst litet. Statens vegvesen (SVV) frågar sig vad som ska till för att ändra på detta.

Innan sommaren 2022 sökte Statens vegvesen leverantörer för parkeringsplatser så att yrkesförare ska kunna ta dygnsvila i Osloområdet. Det var väldigt lite intresse och inga konkreta bud kom in. ”Vad ska till för att få privata aktörer att etablera och driva sådana parkeringsplatser”, frågar sig SVV.

SVV uppmanar näringsliv, kommuner och intresseorganisationer att komma med input om inrättande av dygnsrastplatser i Osloområdet.

Eftersom behovet av lastbilsparkeringar för tunga transporter är skriande både söder och väster om Oslo, bjuder SVV in till en marknadsdialog för att höra med relevanta aktörer vad som behövs för att göra det intressant att erbjuda sådana inrättningar, säger projektledare Siv Kilskar på Statens vegvesen i Norge.

Kilskar vill ha input från många olika aktörer för att få en så bred bild av behoven hos både brukare och potentiella driftare av lastbilsparkeringar. Det handlar om allt från markägare, fastighetsutvecklare, cateringföretag, bensinstationer, laddoperatörer till intresseorganisationer, trafikföretag som har relevant information.
– Vi vill att dialogen ska ge oss information som gör framtida konkurrensbaser och kontrakt bättre och anpassade till både användarna och marknaden, säger Kilskar.

Marknadsdialogen om inrättande av lastbilsparkeringar i Osloområdet genomförs enligt följande:
Skriftliga synpunkter och förslag skickas till Statens vegvesen senast den 23 juni
Aktörer som vill egena möten med SVV efter att de skriftliga remissytorna lämnats in, anmäler sitt intresse senast den 18 augusti
Om Statens vegvesen anser det lämpligt kommer ett urval av intressenter att bjudas in till nya möten.

Tidsfristen att inkomma med intresse är satt till den 23 juni, skriver Tungt.no.

 Här öppnas lastbilsparkeringen på Fugleåsen vid E6 söder om Oslo, men redan den 1 september 2024 kan den komma att stängas. Foto: Tungt.no.
Här öppnas lastbilsparkeringen på Fugleåsen vid E6 söder om Oslo, men redan den 1 september 2024 kan den komma att stängas. Foto: Tungt.no.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-16 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: dygnsvila Kör- och vilotidsregler Lastbilsparkering Parkeringsbrist Säkra Parkeringar Statens Vegvesen SVV Tungt.no