Smarta färdskrivare hinder för förnyelse av EU:s fordonsflotta

Federauto, den italienska återförsäljarföreningen, uppmanar EU att förlänga tidsfristen för införandet av smarta färdskrivare och säger att dessa är ytterligare ett byråkratiskt hinder som hämmar processen för förnyelse av EU:s fordonsflotta.

Enligt Massimo Artusi, Federautos vd med ansvar för lastbilar och skåpbilar, är tidsfristen den 21 augusti ”objektivt sett oförenlig” med den tid som behövs för att godkänna, utfärda och installera utrustningen. Detta på grund av bland annat problem med programvarans tillgänglighet.

Artusi pekade på att återförsäljare över hela Europa, tillsammans med tillverkare, står inför svårigheter utanför deras kontroll som hindrar dem från att leverera kompatibla kommersiella fordon till operatörer och kunder inom deadline. Alla intressenter i leverantörskedjan har gjort betydande investeringar för att förbättra tekniken, förbättra logistikens miljömässiga hållbarhet och förbättra trafiksäkerheten.

Situationen är brådskande, betonade Artusi och uppmanade EU-kommissionen att bevilja en förlängning med några månader för att komma till rätta med problemet. Trots de tidsfrister som anges i den nyligen antagna genomförandeförordningen (EU 2023/980), är problemet fortfarande olöst. Federauto anser att det är väsentligt att få ett snabbt svar från nationella motparter och att klargöra de formella förfarandena för att begära en förlängning från relevanta gemenskapsmyndigheter.

EU-satelliter är inte heller redo för nya färdskrivarkrav, menar Federautos och säger att de tidigare rapporterat att EU själv kämpar med införandet av de nya färdskrivarföreskrifterna.

Den nya versionen av färdskrivare, den så kallade Smart Tachograph 2 (SMT2), bör installeras i alla nya lastbilar från och med augusti 2023 i enlighet med reglerna för mobilitetspaketet. En av de viktiga funktionerna som de nya enheterna kommer att tillhandahålla är den automatiska registreringen av fordons gränsövergångar.

För att klara det måste SMT2-enheterna vara redo att autentisera signalen från Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) satellittjänst så snart det nya Galileo-systemet är i drift. Häri ligger problemet – tjänsten kommer inte att vara tillgänglig förrän december 2023 enligt den information Trans.info har fått av EU-kommissionen som till Trans.info tillade att ”Övergångsåtgärden kommer att möjliggöra snabb utplacering av smart färdskrivare 2 inom den fastställda tidsfristen den 21 augusti 2023”, skriver Trans.info.

LÄS ÄVEN:

Nya färdskrivarkrav kan fördröja lastbilsleveranser

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-15 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-kommissionen Färdskrivare Federauto Italien Mobilitetspaketet Smarta färdskrivare