Så många vill betala mer för hållbara däck

I en ny rikstäckande undersökning i Norge svarade 37,8 procent att de var villiga att betala mer om bildäcken tillverkades på ett hållbart sätt. Kvinnor är mer villiga att betala än män.

Däckbranschen som helhet tar nu ett antal steg för att bli mer hållbara. Bland annat tyska Continental utvecklar exempelvis däck gjorda av återvunnet material, har stort fokus på däck som ska bullra mindre och arbetar för att minimera problemet med partiklar och mikroplaster. Continentals mål är att till 2050 använda 100 procent hållbara material i sin däckproduktion.

Continental ville också undersöka hur viktigt det är för konsumenterna att däcken ska produceras hållbart och genomförde därför en rikstäckande undersökning i samarbete med Infact. Mer än 1 000 personer i ett representativt urval av befolkningen som kör bil tillfrågades.

45,3 procent svarade att de inte är villiga att betala mer för däcken om de är tillverkade på ett hållbart sätt, medan 33,6 procent svarade att de är villiga att betala upp till 10 procent mer och 4,2 procent var villiga att betala mer än 10 procent mer.

Stig Aspeli, process– och hållbarhetschef på Continental Dekk Norge, tycker det är positiva siffror.
– Fokus på hållbarhet när det kommer till däck är något ganska nytt för människor och vi är glada över att hela 37,8 procent är villiga att betala lite mer för att däcken ska produceras på ett hållbart sätt. Nu finns det ingen automatik i att mer hållbara däck blir dyrare, men den här undersökningen visar att många är positiva till att däckproduktionen också blir mer hållbar, säger han.

Kvinnor är mest positiva till att betala lite mer för däck som produceras på ett hållbart sätt. 38,8 procent av kvinnorna svarar att de är villiga att betala upp till 10 procent mer för däcken, medan 28,5 procent av männen svarar detsamma. Åldersgruppen mellan 30 och 44 är faktiskt mest negativa till att betala mer för mer hållbara däck.

Deltagarna i undersökningen fick också betygsätta hur oroliga de var för att däcken tillverkades hållbart på en skala från 1 till 5, där 1 är ”väldigt lite bekymrad över det” och 5 är ”mycket bekymrad över det”. 34,7 procent svarade 1, medan endast 4,4 procent svarade 5.

Det är Osloborna som är mest måna om att bildäcken de köper är producerade på ett hållbart sätt, medan de som är minst bekymrade över det bor i Sydnorge.

Säkerheten är fortfarande det viktigaste när folk väljer däck. Därefter kommer pris följt av buller och hållbarhet. Sist kommer rullmotståndet.

Det är de unga som är mest måna om priset medan de äldre är de som är mest måna om tryggheten.
– När det gäller hållbarhet ser vi samma mönster som i de andra frågorna, nämligen att de äldre är mer måna om hållbarhet än de unga, och återigen visar svaren här att det är Osloborna som är mest angelägna om att däcken tillverkas på ett hållbart sätt, avslutar Stig Aspeli.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-01 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Continental Däck Däckpris Hållbara Däck Miljö Rullmotstånd Trafiksäkerhet