Miljarderna rullade in i Girteka förra året

Förra året, 2022, var ett exceptionellt framgångsrikt år för litauiska transportkoncernen Girteka Group med intäkter på 1,93 miljarder euro, vilket var en ökning med 34 procent jämfört med 2021. Det innebar att vinsten före skatt växte med 114 procent till 166,5 miljoner euro och koncernens EBITDA (resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar) uppgick till 348,8 miljoner euro.

Edvardas Liachovičius, vd för Girteka Group, säger att 2022 visade att aktuella och väsentliga beslut som tidigare fattats nu gett dessa effekter.

– Förra året var vår strategi att ha en egen lastbilsflotta med våra egna förare som gav en konkurrensfördel som säkerställde företagets framgång. Med logistiksektorn som stod inför en brist på chaufförer hjälpte investeringar i olika geografiska regioner och förbättrade arbetsförhållanden oss att attrahera nya kollegor, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla den nödvändiga kapaciteten och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder, säger Liachovičius.

Koncernen har under det gångna året förnyat sin organisationsstruktur, stärkt sin verksamhet i olika geografiska regioner, introducerat ett förnyat varumärke och Responsible Logistics-positionering samtidigt som Girteka fortsatte den snabba implementeringen av digitaliseringsprocesser.

Koncernens tidigare huvudbolag, Girteka Logistics UAB, delades upp i tre separata logistikbolag och ett kompetenscenter, där ekonomi, IT, marknadsföring, kommunikation och andra servicefunktioner är koncentrerade.

Man etablerade också ett nytt huvudkontor i Girteka Park i Vilnius förra året, flyttade till en ny bas i Poznan (Polen) samt öppnade ett servicecenter i Tbilisi (Sakartvelo).

Men Girteka spår att det kommande året sannolikt inte kommer att bli lätt för transport- och logistiksektorn.
– Transport- och logistiksektorn är extremt cyklisk. Om vi ​​bortser från säsongsvariationer kan vi se att efterfrågan på godstransporttjänster började minska i mitten av förra året, så 2023 kommer att bli ett svårt år. Framgången under det gångna året tillåter oss att konsekvent fortsätta investera i strategiska projekt som digitaliseringen av vår verksamhet, den kontinuerliga förnyelsen av vår lastbilsflotta med fokus på hållbarhet och trafiksäkerhet, och förbättring av arbetsvillkoren för våra anställda, säger Liachovičius.

Girteka Group, driver den största ägda flottan i Europa, levererar mer än 776 000 fulla laster årligen och hanterar mer än 9 200 lastbilar och 9 800 semitrailers i Europa och Skandinavien. Fler än 23 000 anställda tillhandahåller dagliga transporttjänster till kunder.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-27 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Girteka