Bilinspektör Daniel Ferm vid en busshållplats i norra Helsingborg. Men det är inte lokalbussen han väntar på, tillståndsmätningen har den här gången fokus på beställningstrafiken. Bilinspektör Daniel Ferm vid en busshållplats i norra Helsingborg. Men det är inte lokalbussen han väntar på, tillståndsmätningen har den här gången fokus på beställningstrafiken.

”Busspassagerare” var chaufför – bolaget fick betala 50 000 kronor

Sveriges trafikpoliser är mitt uppe i arbetet med den så kallade tillståndsmätningen. Det innebär att polisen i samverkan med Transportstyrelsen, grundat på ett regeringsuppdrag, kontrollerar regelefterlevnaden hos såväl förare som de företag som de arbetar för. Och även om de allra flesta kontrollerna kan summeras i positiva ordalag, så finns det naturligtvis undantag.

Mätningen den här gången har huvudfokus på bussar i beställningstrafik och görs för att få en representativ bild av hur trafikutövarna följer de krav och regler som finns i både nationell och internationell lagstiftning.

De områden som kontrolleras är bland annat kör- och vilotider, tillstånd och teknisk beskaffenhet. Varje polisregion ska kontrollera minst 60 bussar under den treveckorsperiod som tillståndsmätningen pågår.

Vi kontaktar trafikpolisen i Helsingborg, som ska kontrollera minst 40 bussar, för att höra hur arbetet fortskrider.
– Vi är nu inne i den andra veckan och vi har hittills hunnit med att kontrollera cirka 25. Förutom någon mindre kör- och vilotidsförseelse och någon svårmanövrerad nödutgång så har det överlag sett bra ut. Tills i fredags, berättar trafikpolis Farid Johansson när vi pratar med honom på tisdagen.

Bussen som Farid syftar på är ”utomnordisk” och i bussen befinner sig en chaufför och en passagerare. Åtminstone verkade det så från början.
– Vi frågade den medåkande om han var chaufför eller passagerare och han hävdade att han var passagerare på väg till Köpenhamn.

Men Farid är luttrad, det är inte första gången som han utför en busskontroll.
– Passageraren fick identifiera sig och i samband med det fick jag en känsla av att jag nog inte fått höra sanningen eftersom de båda tittade ner i marken.

Mycket riktigt. När kör- och vilotiderna kontrolleras så visar det sig att ”passageraren” var en aktiv förare av bussen.
– Båda har växelvis kört bussen utan att använda sig av multiförarsystem.

Att inte köra med multiförarsystem har både för- och nackdelar. Det kan betyda att förarna kan användas lite mer ”flexibelt” för att passa transportplaneringen, men å andra sidan blir dygnet ”kortare” och därmed kan bussen inte köras lika länge inom ramen för kör- och vilotidsbestämmelserna.

Om Farid hade köpt att ”passageraren” var just en passagerare så hade bussen sannolikt snart kunnat rulla vidare.
– Om jag endast hade kontrollerat den aktiva förarens kör- och vilotider så hade det inte synts några förseelser i vårt analysverktyg. Men nu uppdagades det en hel del dygnsvilor som inte var tillåtna, förklarar Farid Johansson.

Men det fanns även fler frågetecken som poppade upp under kör- och vilotidskontrollen.
– När jag tittade på start- och slutland i de registreringar som gjorts, förstod jag att förarna vid flera tillfällen hade behövt transportera sig mellan olika länderna. Och de fanns inga efterregistreringar om annat arbete för att överta ett annat fordon.

När Farid jämför fordonsfilen med förarkorten så dyker ett par andra bussars registreringsnummer upp, något som Farid lade på minnet. Mer om det lite senare.

Det blev en utdragen kontroll. Efter åtta timmars arbete hade Farid lagt ”pusslet”.
– Då hade jag kunnat kartlägga den senaste veckans förehavanden, berättar han.

Förarna hade till exempel för det innevarande dygnet ingen godkänd dygnsvila.
– Deras längsta dygnsvila under veckan har varit en timme och 59 minuter.

Och de båda chaufförerna kanske på ett sätt kände att de fick en välbehövlig paus från körningen.
– När min kollega, bilinspektör Oscar Davidson, skulle gå in i bussen för att ställa en kompletterande fråga till chaufförerna så visade det sig att en av dem hade somnat.

Om det berodde på avsaknad av dygnsvilor eller på den utdragna poliskontrollen förtäljer inte historien.

Farid summerar böter och sanktionsavgifter.
– Det kostade totalt lite drygt 50 000 kronor. Bussen klampade vi av två anledningar – dels för att säkra betalning, dels för att båda förarna skulle ta godkänd dygnsvila samt att den ena föraren också behövde ta ut en normal veckovila, förklarar Farid Johansson.

Betalningen gjordes snabbt.
– Det tog cirka en timme efter att vi hade klampat bussen.

Efter att ärendet var slutfört och chaufförerna fått klart för sig om förutsättningarna för att så småningom kunna resa vidare, blev det inga fortsatta diskussioner.
– De var väldigt införstådda i vad som gällde.

På måndagen, tre dagar efter ovan nämnda kontroll, stoppas bland annat en buss som hade nära nog samma upplägg som ”fredagsbussen”.
– Det var dock, av olika anledningar, svårt att i det senaste fallet kunna påvisa fler än två dygnsvilor som varit för korta. Det kostade sammanlagt 13 500 kronor, summerar Farid Johanson.

Även den kontrollen drog ut på tiden, så pass att Farid och hans kollegor fick arbeta övertid. Och det var ju otur. Ni minns de registreringsnummer som Farid memorerade i fredags …
– När jag kör ut från kontrollplatsen så hamnar jag bakom en annan buss. Det visar sig att det var en av de bussar som jag memorerat registreringsnumret på från fredagens kontroll. Hur stor är sannolikheten för det?

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-01 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Buss Helsingborg Tillståndsmätning Trafikpolisen