Skyhöga böter när backande lastbil dödade man i UK

Två brittiska åkerier har fått böter på motsvarande 28 761 920 svenska kronor efter att en chaufför körts på av en backande lastbil vilket ledde till hans död.

Den 60-årige mannen som avled var anställd på ett åkeri och när han gick till fots på ett annat åkeris terminal påkördes han av en backande lastbil.

En efterföljande undersökning av HSE visade att båda företagen misslyckats med att hantera riskerna i samband med arbetsplatstransporter.

Mannens arbetsgivare erkände sig skyldiga till överträdelse av Health and Safety at Work Act och fick böter på motsvarande 24 840 410 svenska kronor samt att betala kostnader på motsvarande 95 436 kronor.

Även företaget på vilkens terminal olyckan inträffade erkände sig skyldiga till öveträdelse av samma lag och bötfälldes med motsvarande 3 921 578 svenska kronor samt att betala kostnader på motsvarande 95 436 svenska kronor.

HSE:s chefsinspektör Amy Kalay sade: ”Denna tragiska händelse hade helt kunnat förhindras.” Hon fortsätter: ”Båda företagen har misslyckats med att inse och kontrollera riskerna med transporter på arbetsplatsen och i synnerhet farorna med att backa fordon i kombination med dålig sikt.” Avslutningsvis lyfter HSE vikten av att separera fordon och gående, skriver Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-19 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Arbetsplatsolycka HSE Lastbil Logistikterminal