Vilka hinder ser transportbranschen för klimatomställningen? Foto: Proffs/arkiv. Vilka hinder ser transportbranschen för klimatomställningen? Foto: Proffs/arkiv.

”Rundabordetsamtal” om transportnäringens klimatomställning

Idag tisdagen den 2 maj träffar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson aktörer inom transportbranschen för ett rundabordssamtal om klimatomställningen.

Samtalet kommer att gå ut på vad aktörerna i branschen ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna ska minska sina koldioxidutsläpp.

För att Sverige ska nå klimatmålen måste alla sektorer i samhället ställa om – från företag och organisationer till hushållen. För att nå hela vägen ner till nettonoll-utsläpp 2045 behöver alla planera långsiktigt för att vi ska nå målen. Det är en historisk utmaning, men också en möjlighet för stärkt konkurrenskraft, bättre miljö, ökad livskvalitet och ett säkrare samhälle.

Dagens rundabordssamtal är ett led i regeringens arbete med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen för den här mandatperioden. I det arbetet är dialogen med företagsledare central inom de sektorer som släpper ut mest och de sektorer som kan skapa förutsättningar för att alla ska kunna ställa om.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-02 09:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Klimatomställning Kristdemokraterna Liberalerna Netto-nollutsläpp Regeringen Transpportbranschen