Genrebild. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs arkiv. Genrebild. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs arkiv.

Fransk polis med fokus på irländska förare

Kontroller med fokus på irländska förare under två dagar i samverkan med European Labour Authority, resulterade i att 13 irländska förare tillsammans fick böter på motsvarande cirka 361 000 svenska kronor.

De omfattande kontrollerna pågick 3 och 5 maj då den franska polisen under överinseende av European Labour Authoritymyndigheterna utförde kontroller i syfte att säkerställa efterlevnad av regler och åtgärda potentiella överträdelser inom transportbranschen.

Kontrollteamet bestod av 17 personer inklusive bilinspektörer, poliser, arbetsmiljöinspektör och representanter från olika europeiska organisationer, omfattande kontroller vid infarten till hamnen i franska Cherbourg.

Myndigheterna fokuserade på irländska förare då dessa, enligt den franska lokalpressen, inte sällan har kopplats till överträdelser som exempelvis involverar missbruk av förarkort.

Av de 25 tunga lastbilar som kontrollerades under operationen, fann man överträdelser hos tretton av dessa vilket resulterade i böter och sanktioner på motsvarande cirka 361 000 svenska kronor.

Överträdelser som påträffades var felaktigt använda förarkort, kör- och vilotidsöverträdelser samt körning med dubbla förarkort.

På grund av begränsningar i de juridiska regelverken kan irländska myndigheter endast adressera dessa brott om de sker i hemlandet. Syftet med denna gemensamma operation är att adressera och säkerställa att alla förare, oavsett nationalitet, följer regelverken.

Kontrollerna avslöjade även andra överträdelser bland förare från andra länder. Sex fordon från Nederländerna, Storbritannien, Polen, Rumänien, Ukraina och Frankrike hörde till dessa och fick tillsammans böter och sanktionsavgifter på motsvarande cirka 125 300 svenska kronor. Vilka överträdelser det gällde, specificeras inte i polisens officiella rapport, skriver Trans.info.