Transportstyrelsens skärpning av befintliga regelverk har effekt. Foto: Genrébild/Heidi Bodensjö. Transportstyrelsens skärpning av befintliga regelverk har effekt. Foto: Genrébild/Heidi Bodensjö.

Jan Johanssons tillståndsansökningar avslagna och befintligt tillstånd indraget

Jan Johansson nekades av Transportstyrelsen innan påsk trafiktillstånd för fyra företag samt att ett innevarande trafiktillstånd drogs in. Jan Johansson har sedan mitten av 20-talet varit en känd aktör hos såväl yrkestrafikgruppen i Göteborg som hos Transportstyrelsen. Nu hoppas man att det sista tillståndet har dragits för denna person, men det finns parenteser.

Innan Transportstyrelsens skärpta tolkning av befintliga regelverk, har Jan Johansson kunnat undkomma påföljder trots polisens rapporteringar. Jan Johansson, i branschen även känd som ”Sillastryparen”, är en person som får symbolisera Sveriges samlade och separerade myndigheter.

För att bedriva åkeriverksamhet i Sverige krävs en ansvarig person som innehar ett yrkestrafiktillstånd för godstransporter. Ett sådant kräver bland annat yrkeskunnande och gott anseende. Transportstyrelsen har nyligen skärpt tolkningen av befintliga regler för gott anseende och med det hoppas man kunna kontrollera fler av dem som kanske inte är lämpliga.

Johansson har inte ansetts som lämplig – inte på något vis, eftersom han redan 2015 fick sitt tillstånd återkallat jämte en sanktionsavgift om 200 000 kronor på grundval av 556 anledningar, däribland kör och vilotidsbrott. 333 av dessa anledningar betraktades av Transportstyrelsen som ”mycket allvarliga”.

Nu skulle man kunna tro att Johanssons verksamhet skulle vara stoppad, men icke. Även om Johanssons tillstånd drogs in med en spärrtid på fem år, finner polisen en ny trafikansvarig. Denne har förklrats olämplig för tre år framöver.

Transportstyrelsen utfärdar mellan 80 – 100 olämplighetsförklaringar varje år där det goda anseendet gått förlorat. I Johanssons fall var det inte möjligt att ge en andra chans eftersom fusket pågått i flera år. Tidigare var det möjligt att kunna fortsätta verksamheten genom att byta trafikansvarig, men så enkelt är det inte längre.

Transportstyrelsen ser ofta hur personer med indragna trafiktillstånd senare ansöker om nya sådana genom att använda exempelvis familjemedlemmar såsom syskon, föräldrar och andra närstående. Att så fortsättningsvis kommer att ske med Johansson kan man eventuellt ana då denne har två släktingar som är inne i transportnäringen, något Transportstyrelsen är väl medvetna om.

Tillbaka till Jan Johansson, så ser vi att han haft flera olika bolag både i Sverige och utomlands som gjort sig skyldiga till olika överträdelser. Även Skatteverket är inkopplat. Så varför fortsätter personer som Johansson denna ”katt- och råttalek” med myndigheter? Kan det vara för att risken att åka fast helt enkelt är liten?

Skatteverket hinner inte med att ständigt granska företags som dessa vilka ständigt byter skepnad. Det finns inte resurser för det. Kanske är det högre ekonomiska förluster som krävs när de som begår överträdelserna slutligen upptäcks och att det inte får löna sig att göra fel.

Att pressa transportpriser medelst fusk snedvrider konkurrensen för dem som vill göra rätt. Inte sällan utnyttjas personer från fattigare länder inom och utom Europa för detta ändamål. Kanske finns det en möjlighet att åtminstone i viss mån stävja denna typ av verksamhet om de som beställer transporter bemödar sig att kontrollera vad det är för transport de faktiskt beställer? Det finns trots allt ett beställaransvar. Men en kontroll av beställaren kan krävas att man i vart fall går i alla fall tre steg bakåt i beställningen för att få fram sanningen.

Följande företag är inte längre aktuella för trafiktillstånd:
Transport System Sweden AB
Din Transportpartner i Norden AB
Transportcentralen Göteborg AB
Nordic Logistics Sweden AB

Nu återstår att se huruvida Jan Johansson via släktingar även fortsättningsvis kommer att bedriva transportverksamhet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-21 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Jan Johansson Polis ransportstyrelse Sanktionsavgift Sillstryparen Skatteverk Transportfusket