Med öppen bakläm blir fordonet för brett – och det kostar!

Två vanligt förekommande brister som trafikpoliser och bilinspektörer slår ner på är dålig lastsäkring och för breda fordon. Så även det gångna dygnet, vilket en chaufförstrio fick ta konsekvenserna av.

Att köra med bristfälligt säkrad last kostar i bästa fall ”bara” pengar i form av böter. I värsta fall kan det skada såväl egendom som människor i det fall godset lämnar lastbäraren.
– Även om en lastbärare är plomberad ska man inte glömma att det är föraren som har ansvaret för lastsäkringen, säger trafikpolis Peter Ban.

Det fick en chaufför i ett östeuropeiskt trailerekipage erfara under gårdagen.

Trailern hade lastats i Danmark och var under gårdagskvällen på väg norrut i Sverige med postpaket av varierande storlek när ekipaget stoppades av trafikpolisen i Helsingborg.

Trafikpolis Peter Ban berättar att kapellet buktade ut betänkligt och valde därför att ta det med sig till kontrollplatsen vid Långeberga för att se hur det stod till med transporten i fråga.

Att lastsäkringen hade mer att önska blev ganska självmarkerande.
– När chauffören öppnade bakdörrarna så rasade många paket ut på marken. Det fortsatte att falla ut paket i flera minuter, förklarar Peter.

Godset låg i en salig röra på trailern.
– Det såg ut som att man hade lastat med hjullastare via kapelltaket. Riktningspilarna på kollina pekade åt alla möjliga håll, sällan uppåt, tillägger Peter Ban.

Även om chauffören – eller chaufförerna i det här fallet (dubbelbemanning) – inte hade lastat själva så faller ansvaret på den som kör.
– Rent juridiskt är det så, menar Peter.

Det blev många timmars arbete för chaufförerna. Och just arbete innebär att man måste ha lite koll även på färdskrivaren.
– Det visade sig att båda chaufförerna inte hade satt färdskrivaren på ”annat arbete” utan istället på vila.

Det missförhållandet kom att kosta de båda vardera 4 000 kronor. Däremot fick den som körde vid kontrolltillfället även ta kostnaden för den bristfälliga lastsäkringen, något som kostar 1 500 kronor.
– Men dessa böter halveras som bekant. Så den ene fick böta 4 750 kronor och den andre 4 000, berättar Peter Ban.

Idag, torsdag, hade lastsäkringen grejats och böterna betalats. Därmed kunde posttransporten fortsätta mot slutdestinationen.

I samma veva som Peter Ban avslutar sitt ärende idag, vinkas en svensk lastbil in på kontrollplatsen. Detta av bilinspektör Daniel Ferm som fick ett annat vanligt förekommande ärende på sitt bord.
– Det är att schaktbilar med öppningsbara höglämmar kör runt med dem öppna. Det gör att fordonet blir för brett, förklarar han.

Lastbilen i fråga hade dessutom ett plogfäste utan skydd.
– Det rapporteras som utstickande detalj, utformning olämplig. Det innebär inga böter, däremot blir det en skarp tvåa i besiktningsvärlden vilket betyder att blir en ombesiktning och det kostar ju så klart, berättar Daniel.

Chauffören fick böta totalt 2 250 kronor för att inte ha stängt höglämmarna samt för ”otillåten belysning”.
– Han fick dessutom ägna en timme åt att skotta undan fräsmassor, alltså fräst asfalt, för att kunna stänga höglämmarna. Det bästa är naturligtvis att man stänger dörrarna innan man lastar, rekommenderar Daniel Ferm.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-27 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsbredd Helsingborg Lastsäkring Trafikpolisen