Amgaz om strejken i Tyskland: ”Stämmer inte att de inte fått lön”

Trots att arbetsgivaren försökte använda sig av en ”paramilitär grupp” för att skrämma förarna, något tyska polisen hanterade, ger förarna från tredje land inte upp. De vill ha sina löner av den polska arbetsgivaren och pekar även på obefogade avdrag och exploatering. Eurotransport har intervjuat förare samt den europeiska fackföreningsrepresentanten Edwin Atema. Polska företagets Amgaz chef säger: "Det stämmer inte att förarna inte fått sina löner."

Den 11 och den 14 april berättade vi i två artiklar om att ett 60-tal chaufförer från tredje land, anställda av det polska transportföretaget Agmaz & Luk Maz, strejkade i tyska Gräfenhausen, Hessen för att bland annat få ut sina löner. Företaget bemötte strejken med att skicka en ”paramilitär grupp” om cirka femton man samt extra chaufförer som skulle ta över fordonen. Försök till det gjordes med våld, men tyska polisen hanterade situationen bra trots att den stundtals blev hätsk.

Händelserna vid rastplatsen och parkeringen i Gräfenhausen i södra Hessen visar konsekvenserna av transportbranschens okontrollerade tillväxt och bristande intresse från politikers sida. Inte bara i Tyskland utan i hela Europa, skriver Eurotransport som även intervjuat chaufförerna i eurotransportTV.

Den nederländske europeiska fackföreningsmannen Edwin Atema skräder inte orden under intervjun och understryker att det företaget gör mot förarna inte är lagligt. Han räknar upp fler överträdelser företaget begår rörande inte bara trafikupplägget och dokument utan även de mänskliga rättigheterna.

Införandet av EU:s mobilitetspaket fortsätter att påverka transportföretag i Europa där bland annat företag vilka använder sig av exempelvis förare från tredje land får allt svårare att få sina trafikupplägg att passa in i mobilitetspaketet.

Amgaz chef Lukasz Mazur säger till Trans.info att förarna inte alls gått utan lön och att januaris löner betalades ut den 15 mars. Fördröjningen beror på den tid det tar för förarnas dokument att komma in och bli verifierade.

Han är förvånad över att de strejkar, men hintar om att en del av problemet ligger i att förarna i januari informerades om att de inte ska ha betalt för arbete på söndagar vilket skulle sänka lönerna.

Mazur hävdar att han erbjudit förarna motsvarande 11 356 svenska kronor samt ett löfte om att lösa situationen på företagets adress. Erbjudandet avböjdes och den tyska polisen vägrade möjliggöra att fordonen kunde tas över av andra förare.

I grunden skyller Lukasz Mazur problemen på en nederländsk förare som tidigare körde för företaget. Denne hade eldat på de andra förarna att det inte var acceptabelt med så sena löneutbetalningar.

Det stora mediala och fackliga intresset för strejken har blivit något av en katastrof för Amgaz rykte vilket har lett till att de nu förlorar kunder.

Allmänheten stöttar förarna och hjälper dem med förnödenheter.

Vi fortsätter att följa utvecklingen i Tyskland.