Svevia fortsätter sköta om vägarna inom driftområde Jokkmokk. Foto: Simon Eliasson Svevia fortsätter sköta om vägarna inom driftområde Jokkmokk. Foto: Simon Eliasson

Svevia fortsätter sköta vägarna i Jokkmokk

Driftområde Jokkmokk omfattar en yta av cirka 19 334 kvadratkilometer. Totalt handlar det om 665 kilometer väg som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska göras säkra och framkomliga.

De mest trafikerade lederna inom driftområdet är väg 45 som trafikeras av näringslivets transporter till expansiva områden som Kiruna och Malmfälten, och väg 97 som binder ihop inlandet med Luleå och resten av Norrlandskusten.

Sommartid ökar trafiken när turisterna som söker sig till fjällvärlden.
– Vägnätet inom driftområde Jokkmokk karaktäriseras av några få vältrafikerade leder med tunga godstransporter och ett mer finmaskigt nät av glest trafikerade vägar. Gemensamt för dem är att det i princip alltid handlar om långa avstånd och att det inte finns några alternativa vägar att välja. Och det är det som gör vårt jobb så viktigt, alla vägar måste alltid fungera, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Uppdraget omfattar vägunderhåll året om och dygnet runt. Vintertid handlar det framförallt om att göra vägarna säkra och framkomliga genom plogning, halkbekämpning och bortforsling av snö.

Sommartid utförs löpande vägunderhåll som sopning, skötsel av diken och vägtrummor, åtgärder på grusvägar och att sköta om andra viktiga funktioner som skyltar, vägräcken och rastplatser.
– Vi har en etablerad och fungerande organisation på plats i Jokkmokk som är väl förtrogna med området, säger Robert Nyhlén.

Svevia som redan idag är vägentreprenör inom driftområdet vinner alltså åter kontraktet som startar den första september och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två optionsår.

Kontraktet är värt cirka 26,5 miljoner kronor per år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-16 14:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Svevia Vägunderhåll