Foto: Trafik Göteborg Foto: Trafik Göteborg

Rörbytet i Tingstadstunneln skjuts fram

Renoveringen av Tingstadstunneln skulle ha gått över till det andra tunnelröret den 25-26 mars, men nu flyttas trafikomläggningen fram.

Renoveringen av Tingstadstunneln har pågått sedan april 2022 och innebär att ett tunnelrör är stängt och E6-trafiken går dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning. All annan trafik leds om via Marieholmstunneln.

Nu har arbetet kommit halvvägs. Renoveringen av Tingstadstunneln skulle ha gått över till det andra tunnelröret den 25-26 mars, men nu flyttas trafikomläggningen fram. Tills dess flyter trafiken på som tidigare.

Orsaken är att arbeten med installationer har tagit längre tid än planerat och blivit försenade. För trafiksäkerheten kan processen inte skyndas på utan alla tester måste utföras noggrant och systematiskt. Då installationerna utförs sist så blir resultatet att rörbytet måste skjutas fram.

Trafikverket håller på att se över när det är möjligt att utföra omläggningen. Man ser också över tidplanen för hela renoveringen och det går inte att utesluta att arbetet försenas.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-17 08:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Göteborg Tingstadstunneln Trafik Göteborg Trafikinformation Vägarbeten