Foto: Einride, arkiv Foto: Einride, arkiv

NY RAPPORT: Så löser vi kompetensbehovet i en förändrad transportsektor

Transportsektorn transformeras idag genom en snabb teknikutveckling i kombination med en målmedveten strävan mot grön omställning och ökad hållbarhet. Teknikutvecklingen leder till behov av ny kompetens, samtidigt som rekryteringsbehovet är stort. För att underlätta kompetensförsörjningen och bidra till en framtida transportsektor behövs flera åtgärder. Det visar en ny rapport från Transportföretagen.

Teknikutvecklingen som pågår inom transportsektorn är omfattande och snabb. Den kan jämföras med hur fort vi bytte ut häst och vagn mot fossildrivna bilar. Det menar Transportföretagen i ett pressmeddelande.

För att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses är det avgörande att branschen hittar rätt kompetens, anpassad för framtidens teknikomställning inom transportsektor.
– Transportsektorn har ett rekryteringsbehov på 150 000 personer fram till år 2035. Men 2035 kommer jobben i transportsektorn att se helt annorlunda ut jämfört med idag, genom den snabba teknikutveckling som nu sker på områden som eldrift, digitalisering, uppkoppling, automation, hållbara bränslen och nya material, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Rapporten föreslår flera åtgärder för att säkra behovet av kompetens. Åtgärderna handlar bland annat om förändringar i läroplaner för att bättre möta den tekniska utvecklingen. Andra åtgärder gäller fortbildning av yrkeslärare, samt användning av nya läromedier på områden där teknikutvecklingen går fort och där målgruppen är för liten för att traditionella läromedel ska hinna produceras tillräckligt snabbt.

– Teknikutvecklingen är fantastisk och erbjuder många möjligheter. Inte minst för den gröna omställningen. För att den ska nå sin fulla potential behöver vi också modernisera utbildningarna. Annars kommer transportsektorn inte kunna få tag på rätt kompetens, säger Caj Luoma i en avslutande kommentar.

Rapporten ser också omställningsstudiestödet som en källa till ny kompetens för transportsektorn. För att öka attraktionskraften för jobben i transportsektorn föreslår rapporten att branschen arbetar med ledarskap, hållbarhetsmål och jämställdhet för att behålla nuvarande medarbetare och deras kompetens.

Det behövs även ett aktivt kommunikationsarbete med sikte på unga, deras föräldrar och på yrkesverksamma som är intresserade av att byta yrke, med målet att öka medvetenheten om morgondagens jobb i transportsektorn och den omställning som pågår.

Transportföretagens förslag till åtgärder för god kompetensförsörjning:

  • Ökat fokus på el och digitala system i skolans läroplan
  • Stärkta resurser för fortbildning av yrkeslärarna
  • Kartlägga och se över läromedel
  • Få fler människor att söka sig till arbete i transportsektorn genom omställningsstudiestödet
  • Genom effektiv kommunikation och genom ökad hållbarhet skapa en ökad attraktionskraft för jobben inom transportsektorn
  • Öka jämställdheten i transportnäringen
  • Stimulera körkortstagandet och bredda körkortslån

Läs rapporten i sin helhet här (pdf).

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-01 07:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen Miljö Teknikutveckling Transportföretagen Utbildning