Om EU-kommissionen får sin vilja igenom blir det snart en skyldighet att bygga nya lastbilsparkeringar. Foto: Bosch Service Solutions, genrebild Om EU-kommissionen får sin vilja igenom blir det snart en skyldighet att bygga nya lastbilsparkeringar. Foto: Bosch Service Solutions, genrebild

Kräver fler säkra parkeringsplatser – med laddmöjlighet

Även om det finns tillräckligt med EU-medel för att bygga fler säkra parkeringsplatser för lastbilar, används medlen inte i tillräcklig utsträckning. Och i vissa fall används pengarna för att genomföra helt andra projekt av medlemsstaterna, något som man nu vill råda bot och bättring på.
Samtidigt reses krav på att det i framtiden även bör finnas laddmöjligheter på säkra och bevakade lastbilsparkeringar.
- Det är helt logiskt att medan föraren vilar och laddar sitt eget batteri, laddas även fordonets batteri, säger Kristian Schmidt, chef för landtransportavdelningen vid EU-kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport.

I framtiden bör säkra och bevakade lastbilsparkeringar vara utrustade med laddinfrastruktur för alternativa bränslen som standard. Det är det centrala kravet som formulerades av deltagarna vid den årliga konferensen för European Association for Secure Truck Parking i Europa, Esporg i Bryssel. Kombinationen av säker parkering och tankning är en viktig del för att göra lastbilschaufförens jobb attraktivt.

– Säkra parkeringsplatser kommer att vara av intresse först i slutet av decenniet om det också kommer att vara möjligt att tanka lastbilar med alternativa bränslen där, säger Thomas Fabian, ansvarig för kommersiella fordon på Association of European Automobile Manufacturers Acea

– Det är helt logiskt att medan föraren vilar och laddar sitt eget batteri, laddas även fordonets batteri, tillägger Kristian Schmidt, chef för landtransportavdelningen vid EU-kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport.

Såväl säkra parkeringsplatser som laddinfrastruktur för alternativa bränslen finns dock för närvarande inte i den utsträckning som branschen önskar. Det finns åtminstone tillräckligt med EU-medel för säkra lastbilsparkeringsplatser. Esporgs generaldirektör Dirk Penasse klagade på att dessa inte används i tillräcklig omfattning och att de i vissa fall inte används för att bygga parkeringsplatser, utan för andra projekt av medlemsstaterna.

Det vill EU-kommissionen ändra på. Schmidt påminde om att EU-kommissionen vill göra byggandet av säkra lastbilsparkeringsplatser obligatoriskt för första gången i de senaste planerna för ytterligare utbyggnad av det europeiska transportnätet TEN-V. En sådan parkeringsplats ska skapas var 100:e kilometer i TEN-T-stamnätet och även i det utbyggda nätet till 2040.

Planerna behandlas för närvarande av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer. Medlemsländerna vill omvandla skyldigheten att bygga säkra parkeringsplatser till en rekommendation och utöka avståndet till 150 kilometer.
– Vi räknar med att Europaparlamentet ser till att resolutionerna förblir ambitiösa, sade Kristian Schmidt.

Scenariot i den nuvarande lagstiftningsprocessen för utveckling av alternativ tank- och laddinfrastruktur ser liknande ut. EU-parlamentet vill ha ännu mer laddinfrastruktur än vad EU-kommissionen föreslår.

I slutändan beror förverkligandet av kombinationen av säkra parkeringsplatser och alternativ bränsle- och laddningsinfrastruktur också på om modellen är ekonomiskt lönsam. Privata investeringar måste vara möjliga, men i slutändan är det de nationella regeringarnas uppgift att se till att nätet är tillräckligt tätt.

När det gäller säkra parkeringsplatser tillkännagav Kristian Schmidt en studie av sin myndighet för kommande sommar för att fastställa hur många säkra lastbilsparkeringsplatser och vilka standarder som finns i EU. För Nicolette van der Jagt, verkställande direktör för den europeiska sammanslutningen för spedition, transport, logistik och tullservice timmar Clecat, ett ”absolut nödvändigt” projekt.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-06 14:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering EU Parkeringsplatser