Genrebild. Foto: If skadeförsäkring, arkiv Genrebild. Foto: If skadeförsäkring, arkiv

Kommissionen öppnar nya möjligheter för A-traktorer

EU-kommissionen presenterade i går ett förslag till nytt körkortsdirektiv som bland annat innehåller nya regler om körkort för vissa bilar som kan köras av ungdomar.

– A-traktorn är både viktig och nödvändig för många ungdomar, framför allt på landsbygden, och ska även framöver kunna bidra till frihet och framkomlighet för unga i hela vårt land, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Kommissionens förslag till nytt körkortsdirektiv innebär en möjlighet för länderna att tillåta körkortsinnehavare med ett så kallat B1-körkort att köra en personbil med en totalvikt på upp till 2 500 kg och med en begränsad hastighet på 45 km/h. B1-körkortet är tänkt för ungdomar från 16 år upp till maximalt 21 år.

För att ta B1-körkort ska det krävas att man genomgår ett förarprov, det vill säga teoriprov och körprov.
– Mot bakgrund av kommissionens uppfattning om att det svenska systemet för A-traktorer inte är i överensstämmelse med det nuvarande körkortsdirektivet bör det nya beskedet ses som ett steg i rätt riktning. Vi kommer nu att analysera kommissionens förslag i sin helhet med utgångspunkt att fordonen fortsatt ska kunna användas för att säkra frihet och framkomlighet för ungdomar i hela vårt land, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Kommissionens förslag blir nu föremål för förhandling mellan medlemsstaterna i rådet. När medlemsstaterna är eniga om hela körkortsdirektivet ska rådet och Europaparlamentet komma överens. Vanligtvis är detta en process som kan pågå under ett antal år. Först därefter kan det nya körkortsdirektivet beslutas. Enligt förslaget ska medlemsstaterna sedan ha reglerna på plats efter två år, och börja tillämpa dem efter tre år.

För att köra A-traktor krävs i dag ett körkort med AM-behörighet. Det innebär ett körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Man får också köra A-traktor med ett körkort med någon annan behörighet. Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort 16 år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-02 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: A-traktor EU Körkortskrav