Foto: Byggelement Foto: Byggelement

Byggelement investerar 30 miljoner i nya lastbilsekipage

Byggelement gör sin hittills största investering i logistik och dubblar lastbilsflottan för effektiva och säkra transporter. Totalt satsas omkring 30 miljoner kronor på ekipage och utrusning vid anläggningarna i Hallstahammar och i Ucklum utanför Stenungsund. Samtidigt stärks båda fabrikerna med nyckelpersoner inom logistik.
- Vi rustar helt enkelt för den ökande efterfrågan på våra produkter, säger Kristoffer Lindholm, logistikchef på Byggelement. Smidiga och tidseffektiva transporter ger stora och viktiga kostnadsfördelar för våra kunder.

Logistiksatsningen omfattar både nya lastbilar, bygeltrailers och simaliftar – och ett avtal med transportföretaget C4 Transport för ytterligare resurser.

Företaget Byggelement är inne i ett expansivt skede då tillverkningen av prefabprodukter automatiseras och cementbehovet ska halveras. Anläggningarna i Ucklum utanför Stenungsund och i Hallstahammar byggs ut för ett tekniksprång till en tillverkningsprocess med hög grad av robotteknik. Satsningen innebär att fabrikerna på båda orterna blir kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden.

Investeringen i logistik sker i två etapper med leveranser av lastbilar först till sommaren och sedan under senhösten 2023. Den nya lastbilsflottan är anpassad för att lasta på tåg och kommer framför allt att transportera inner- och ytterväggar.

Lastbilarna är självlastande och självlossande vilket skapar ett oberoende av andra lyftredskap vid både järnvägen och på byggarbetsplatsen.
– Det ökar också säkerheten då all hantering av elementen kan ske från marknivå, säger Kristoffer Lindholm.

Byggelements logistiklösning ska garantera ett effektivt arbetsflöde som också ökar leveransprecisionen. Lösningen går bland annat ut på att lastbärarna lossas automatiskt från lastbilarna på byggarbetsplatsen och placeras på avsedd yta under byggkranen.

Lyft och placering av element sker sedan från lastbärare till stommen. Det betyder ökad flexibilitet i montaget och betydligt mindre oro vad gäller väder eller andra eventuella oförutsedda förseningar. Traditionellt lastas annars elementen av ett och ett från lastbilen och behöver då monteras direkt.

– Det här gör att montage kan ske vartefter och i lämpligt tempo utan låsning till bilarnas lossningstider, säger Kristoffer Lindholm. Som leverantör strävar vi efter ett optimalt flöde i alla led.

Allt enligt ett pressmeddelande från Byggelement.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-21 08:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Byggelement Företagsnyheter Logistik