4 av 10 företagare inom transportsektorn upplever försämrad lönsamhet

En ökad inflation, skenande räntor och stigande priser gör att många transportföretag förbereder sig på tuffare tider. Det visar ny statistisk från Transportföretagen.

Fyra av tio företagare inom transportsektorn upplever en försämrad lönsamhet jämfört med motsvarande period förra året. Den största anledningen är ökade kostnader (71 procent), men även minskade intäkter (29 procent).

– I den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i så kämpar många företagare för sin överlevnad. Transporter och ekonomisk utveckling är tätt sammankopplade och branschen är konjunkturberoende. Nu blir vårt arbete för att stärka företagens konkurrenskraft ännu viktigare, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Den ekonomiska verkligheten inom transportbranschen innebär att fler företag ser att risken för varsel/uppsägningar under de kommande sex månaderna ökar. I mars månad ser 30 procent av transportföretagen en risk för detta. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan januari.

– I den osäkra ekonomiska tid som vi befinner oss i förbereder sig allt fler transportföretag på sämre tider och en ökad risk för personalneddragningar. Transportsektorn är Sveriges ryggrad och kommer så fortsatt vara och den ekonomiska verkligheten måste vi förhålla oss till i den pågående avtalsrörelsen, säger Marcus Dahlsten i en avslutande kommentar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-24 10:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Statistik Transportföretagen