Bilinspektör Timo Kivikangas kontrollerar en av Keolis stadsbussar. Bilinspektör Timo Kivikangas kontrollerar en av Keolis stadsbussar.

Efter två körförbud – Keolis gör en intern utredning

Keolis var inte det enda bussbolag som fick anmärkningar under polisens kontroller, men det var två av deras bussar som belades med körförbud på plats och fick bärgas från platsen. Keolis har svarat på våra frågor och upphandlaren av transporterna, Västtrafik, ser allvarligt på det inträffade.

Polisen i Västs yrkestrafikgrupp gjorde den 2 februari kontroller av stadsbussar i trafik, vilka påvisade flera brister på bussar från flera bussbolag. Keolis stack ut då två av deras bussar belades med körförbud på plats och fick bärgas till depån.

Vi kontaktar först Keolis och ber dem förklara hur exempelvis bussen med det mycket dåliga däcket ens kom ut i trafik. Vem har ansvaret för säkerhetskontrollen?
– Säkerhets- och funktionskontroll (SFK) utförs på varje fordon som tas ut i linjetrafik eller beställningstrafik nästkommande dygn. Kontrollen utförs normalt i samband med tankning samt städning av fordonet och utförs normalt en gång varje dygn. För fordon som ej använts under helg, gäller den kontroll som utförts vid den senaste tankningen. Kontrollen utförs endast av utbildad och certifierad personal och certifikat/utbildning är giltig max 12 månader därefter sker en repetitionsutbildning, säger Keolis som tillägger att ytterst har föraren en kontrollplikt innan bussen tas ut i trafik.

Det aktuella däcket har inte slitits ut under en dag. Finns det någon skaderapportering hos er?
– Skaderapportering görs av de som utför SFK samt av förare om och när de identifierar ett fel. När en brist identifieras åtgärdas det innan bussen kan användas i trafik igen. När en brist identifieras har verkstaden ett ansvar att åtgärda den, säger Keolis.

Keolis säger att deras bussar som trafikerar Hisingen används i cirka 9,5 år exklisuive TÅ2 som är ett separat avtal, men verkar på samma depå. Service utförs var 3 000:e mil och Västtrafik ställer krav på två besiktningar/år vilka utförs av extern part.
– För att tillsammans inom Keolis verka för en drift- och trafiksäker buss ska samtliga som framför en buss, oavsett uppdrag, alltid rapportera om fel upptäcks eller misstänks, säger Keolis.

Nu gör Keolis en intern utredning om vad som har skett i de här fallen. De har en etablerad rutin för att kontrollera att det inte är något fel på bussen. Skulle de efter utredning av just det här fallet inse att rutinen behöver justeras, kommer de att göra det.

Västtrafik är upphandlare av transporterna Keolis utför och de säger att de ser väldigt allvarligt på avvikelser och brister. Alla bussarna ska vara helt säkra annars har de ingenting ute i trafiken att göra.

Hur ser ni på att Keolis, trots sina system för kontroll av fordonen, inte upptäckt en så stor skada som leder till körförbud på plats?
– Vi tar händelsen på största allvar och har en pågående dialog med trafikföretaget. De ska återkomma med vad som orsakat felen och de ska presentera en åtgärdsplan för hur de säkerställer att det inte sker igen, säger Västtrafik.

Kan ett för lågt anbud i upphandlingen vara en del i att fordonen uppvisar brister?
– Vid varje upphandling ställer vi tydliga krav. Vi gör egna skuggkalkyler och jämför anbuden för att bedöma rimligheten i priserna för att säkerställa att anbudsgivare inte lämnar för låga anbudspriser, säger Västtrafik.

Göteborgs stad är inte upphandlare av transpoterna utan den rollen har alltså Västtrafik Sedan är det är alltid trafikföretagen som är ansvariga för att fordonen är trafiksäkra.
– Vi följer upp avtalen och att trafikföretagen har processer och rutiner för säkerhetskontroller och att de tillämpar dem, säger Västtrafik.

Hur kommer ni att agera för att försäkra er om att Keolis fordon inte åter figurerar i dessa sammanhang framledes?
– Tillsammans med våra partners ska vi framöver titta på sätt som kan göra arbetet mer exakt och effektivt, men det är för tidigt att säga hur förändringarna skulle kunna se ut rent konkret, avslutar Västtrafik.