USA beslutar om strängare miljökrav för lastbilar

För första gången sedan 2001 har miljöstandarder för tunga lastbilar lagstiftats på federal nivå i USA.

Det är nya miljöstandarder för lastbilar, som i första hand ger en betydande minskning av NOx-utsläppen (kväveoxider). Den amerikanska miljömyndigheten EPA publicerade motsvarande resolutioner strax före jul.

Från och med 2027 kommer de nya standarderna att gälla för alla nyregistrerade lastbilar i USA. Åtgärderna kan jämföras med EU-kommissionens planer på att göra lastbilstrafiken i Europa mer miljövänlig genom att införa en ny Euro 7-standard.

De nya reglerna beskrivs av EPA som ”80 procent strängare än de nuvarande reglerna”. De ska bland annat leda till 50 procents minskning av NOx-utsläppen från tunga lastbilar till 2045 jämfört med nuvarande värden.

Tillverkare måste säkerställa efterlevnad av de nya värdena upp till en körsträcka på 800 000 US miles (nästan 1,3 miljoner kilometer). Digitala mätanordningar i fordonet ska övervaka efterlevnaden av värdena och indikera för föraren om värdena inte följs.

Besluten kommer automatiskt att träda i kraft 60 dagar efter att de har offentliggjorts i Federal Register, den amerikanska regeringens officiella tidning. Det är första gången sedan 2001 som miljöstandarder för tunga lastbilar har lagstiftats på federal nivå i USA.

Reaktionerna på de nya reglerna i USA liknar dem i EU efter publiceringen av EU-kommissionens förslag till ny Euro 7-standard för lastbilar, att nya NOx-standarder har gjorts utifrån felaktiga tekniska antaganden och att utmaningarna för tillverkarna är enorma.
– Ändå kommer man att försöka uppfylla de nya standarderna i nära samarbete med EPA, sa EMA:s ordförande Jed Mandel.

Miljögrupper menar däremot att det inte går tillräckligt långt.
– EMA har missat en möjlighet att verkligen minska utsläppen och smog och att påskynda övergången till de renaste fordonen, citerade nyhetsankaret på CNN, Britt Carmon, från miljöskyddsföreningen Natural Resources Defense Council (NRDC).

EPA talar å andra sidan om en ”balanserad” lagtext. Faktum är att vissa av de nödvändiga teknologierna som är nödvändiga för de erforderliga värdena är endast tillgängliga som prototyper än så länge. Med tanke på de senaste årens utvecklingshastighet kan man dock anta att år 2027 kan motorer med de krav som krävs kunna serietillverkas.

Innovationerna skulle leda till bättre luftkvalitet och därmed till enorma förbättringar av människors hälsa . EPA beräknar de resulterande ekonomiska besparingarna inom hälso- och sjukvården till 29 miljarder USD (cirka 27,1 miljarder euro) per år.

Införandet av nya utsläppsnormer för lastbilar är en av flera åtgärder från den amerikanska regeringen för att göra 2027 till ett ”modellår” för grönare vägtransporter i USA. I detta sammanhang kommer EPA också att föreslå nya CO2-gränser för lastbilar under de kommande månaderna.

I en annan lagtext ska även nya CO2- och avgasnormer för personbilar och lätta nyttofordon specificeras.

USA:s president Joe Biden strävar alltså efter målet att ”stärka USA:s ledande position inom rena bilar och lastbilar”, som EPA skriver i ett uttalande.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-13 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EMA EPA Miljö Miljökrav USA