Förare från tredje land kan köra enligt lagen

Chaufförsbristen leder till att transportörer vänder blicken mot länder utanför EU och tar in förare från så kallat tredje land. Att använda den möjligheten kräver dock att företaget vet vad som krävs av dem. Gäller utländska körkort även i företagets land? Måste föraren kanske göra kompletterande prov?

Proffs redaktion har följt utvecklingen av att allt fler tredje landsförare beviljas förartillstånd och därmed kan kan köra i hela EU. Här kan du läsa om det senaste samt finna länkar till tidigare artiklar vi skrivit.

Hans-Christian Daners från Federal Association of Road Haulage, Logistics and Disposal (BGL) känner till hur det funfgerar med tredjelandsförare och förklarar för Trans Aktuell att ”i allmänhet är körkort från EU:s medlemsländer erkända i andra länder utan begränsningar. Situationen är dock annorlunda med körkort från länder utanför EU som exempelvis Ukraina”. Han fortsätter att hämta exempel från vad som gäller i Tyskland.

Sådana körkort får endast användas upp till högst sex månader efter att föraren faktiskt har fått en adress i det nya landet och då måste man även ta i beaktande skillnaden mellan faktiskt bostadsadress och folkbokföringsadress.. Efter sex månader måste körkortet bytas till det nya landets vilket kan innebära extra prov.

Förare som kommer från länder utanför EU, exempelvis från Nordmakedonien och andra Balkanländer kan få sitt gamla körkort utbytt till ett tyskt körkort utan att behöva göra ett nytt körkortsprov. Republiken Moldavien är ett undantag eftersom förare därifrån måste göra ett praktiskt prov för att få köra lastbil i det nya landet. Det är endast teoriprovet de slipper göra.

Men för att kunna använda körkortet i yrkesmässig trafik måste förare från tredje land kunna styrka att de har motsvarande behörighet för YKB. Enligt gällande regler sedan januari 2023, ska detta göras på tyska. Utan detta kan lastbilskörkortet utanför EU endast användas för privata resor eller kommersiella resor med lastbilar under 3,5 ton tillåten totalvikt under sex månaders väntetid.

Viktigt att veta är att YKB inte anges i körkortshandlingen utan i ett separat förarbehörighetsbevis. ”Om förare från länder utanför EU vill stanna i Tyskland i mer än sex månader är det vettigt att försöka få ett tyskt körkort så snart som möjligt. På så sätt kan körkortsprovet klaras i tid”, avslutar Daners i tyska Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-30 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Förartillstånd Tredjelandsförare