Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagen välkomnar regeringens omprioriteringar i infrastrukturplanen

Regeringen meddelade strax före julhelgen att man i infrastrukturplanen kommer prioritera om medel till upprustning och utveckling av befintligt järnväg, till bättre vägstandard och till utbyggd laddinfrastruktur på bekostnad av den av förra regeringen planerade utbyggnaden för höghastighetståg.

-Transportföretagen har länge pekat på det eftersatta underhållet av våra vägar och järnväg och de negativa konsekvenserna av detta för Sverige och för svenskt näringsliv, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagen välkomnar regeringens omprioritering, inte minst ett ökat fokus på godstrafiken, satsningarna på järnvägen och, i ett internationellt perspektiv, på förberedelser på svensk mark inför den kommande Fehmarn bält-förbindelsen.
– Satsningarna på förbättring av befintlig infrastruktur har förutsättningar att ge mer och framförallt snabbare effekter”, säger Marcus Dahlsten.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-29 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Politik Transportföretagen