Som aktiv SD-politiker anses han olämplig som medlem i facket. Foto: Tina Persson Som aktiv SD-politiker anses han olämplig som medlem i facket. Foto: Tina Persson

Segdragen historia när facket vill utesluta SD-politiker

Joakim Olsson från Klippan är chaufför sedan många år och sedan 29 år tillbaka medlem i Svenska Transportarbetareförbundet. Han är även medlem i Sverigedemokraterna. Inför valet 2018 engagerade han sig i kommunpolitiken och hamnade på listan av valbara personer till kommunfullmäktige. Då kom snart ett brev från Transportarbetareförbundet.

Efter valet stod det klart att Joakim blivit invald i kommunfullmäktige. Då kom brevet från Transports avdelning 14 i Helsingborg.
– Brevet kom i december 2018 och var en begäran om ett yttrande med anledning av hemställan om uteslutning ur Transport, säger han.
Joakim blev inte överraskad eftersom detta är något som alla får uppleva om de engagerar sig aktivt i SD.

Joakim citerar ur brevet: ”Med anledning av att du är medlem i SD och finns med på deras kommunfullmäktigelista i Klippan, har avdelning 14 hemställt om uteslutning av dig som medlem”.
Innan Transport kan öppna ett uteslutningsärende, måste Joakim ges tillfälle att yttra sig. Yttrandet skulle vara Transport tillhanda senast inom två veckor efter mottagandet av brevet. Joakim skickar svaret i tid med rekommenderad post.

I sitt yttrande hänvisar Joakim till § 2 som säger att förbundet ska verka för alla människors lika värde, politisk, social och ekonomisk demokrati samt verka för politiska bildningssträvanden.
– Mitt politiska engagemang bryter inte mot den paragrafen, konstaterar Joakim. Kanske förbundet för enkelhetens skull borde kräva att medlemmar uppvisar bevis på medlemskap i Socialdemokraterna och sluta med hyckleriet om allas lika värde?

Därefter lade sig tystnaden. Någon uteslutning kom inte. Inbetalningsavierna fortsatte att komma och Joakim betalade. Han var alltså fortfarande medlem, eller?
– Hade mitt yttrande godtagits och jag fick vara kvar och betydde det att Transport ändrat sin inställning till aktiva SD-medlemmar, säger Joakim.


Den 10 december 2019 vill han få slut på ovissheten och tar kontakt med huvudkontoret som undertecknat det initiala brevet. Vare sig Tommy Wreth eller Lars Mikaelsson fanns tillgänglig.
– Kvinnan i växeln fick mina uppgifter och sade att någon av dem kommer att höra av sig, säger Joakim – som inte får något samtal.

Vi talar med Joakim den 20 december 2019. Han funderar över situationen. Även om han betalar avgiften är han ju föremål för en eventuell uteslutning. Vad händer om han nu behöver hjälp av facket när de inte vill ha honom som medlem.
– Kommer jag att få hjälp då eller kommer de att säga att jag skulle ha uteslutits och därför ska få tillbaka pengarna jag betalat och sedan stå där utan hjälp, säger han.

Proffs berättar för Svenska Transportarbetareförbundets kommunikationschef Maria Arkeby om vilka farhågor Joakim hyser jämte en allmän otrygghetskänsla. Det visar sig vara den mänskliga faktorn som gjort att uteslutningsärendet förbisetts.
– Självklart är Joakim fullvärdig medlem med allt vad det innebär tills dess uteslutningen verkställs, säger hon. Förbundsstyrelsen kommer att hantera ärendet under februari månad.


Varför kan inte aktiva SD-medlemmar vara med i facket, men då utan att kunna inneha förtroendeuppdrag?
– Nej, vi vill att alla våra medlemmar ska ha samma möjligheter vilket inkluderar möjligheten till förtroendeuppdrag, svarar hon.

Maria Arkeby förklarar att Transport anser att om man är en aktiv medlem i SD, motverkar man också det Transport verkar för och därmed är det inte förenligt. Samtidigt vill man också att alla medlemmar ska ha samma demokratiska möjligheter inom organisationen och vill inte ha delar av medlemskåren som inte kan inneha förtroendeuppdrag.

Joakim Olsson har en avslutande fundering.
– Om Transport är så oerhört oroliga för att engagerade SD-medlemmar ska infiltrera och påverka Transport borde de kanske ha bättre rutiner för dessa ärenden? Även om det var bra att höra att jag är fullvärdig medlem tills jag utesluts, känns det ändå märkligt att jag ena dagen är en mycket välkommen medlem, men dagen efter att jag engagerar mig i samhällsfrågor för ”fel” parti, blir jag icke välkommen, olämplig och icke önskvärd att ha som medlem. Om nu ett ”enkelt” uteslutningsärende ska ta över ett år att handlägga, kan man ju undra hur lång tid det tar om man verkligen behöver hjälp av facket? Tanken skrämmer mig, avrundar Joakim Olsson."Ni borde skämmas...", avslutar Joakim Olsson sitt yttrande till Transportarbetareförbundet.

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-14 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Kommunpolitik Socialdemokraterna Svenska Transportarbetareförbundet Sverigedemokraterna Uteslutning