Ohlssons får nytt slamuppdrag i Nacka

På uppdrag av Nacka vatten och avfall, har Ohlssons vunnit ett nytt ramavtal angående slamsugning av ledningsnätet i Nacka kommun.

Avtalet innefattar förutom slamsugning även spolning av ledningsnätet, pumpstationer och andra anläggningar inom kommunen. Det avser både planerade och akuta ärenden samt säsongsarbeten i form av t.ex. rensning av dagvattenbrunnar.

I den här upphandlingen ställdes det höga krav på såväl kvalitet och erfarenhet som hållbarhet och långsiktighet, säger Lars Persson, försäljningschef på Ohlssons i region mitt.
– Därför är vi extra glada över att vi kammade hem uppdraget. Tillsammans med Nacka vatten och avfall ser vi fram emot att säkerställa en hållbar livsmiljö för de som verkar i Nacka kommun, säger han.

Uppdraget startar den 1 februari 2023.

 Lars Persson, försäljningschef Ohlssons i region mitt.
Lars Persson, försäljningschef Ohlssons i region mitt.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-22 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvinning Avfallshantering Ohlssons Renhållning Slamsugning sopbil