Peter Dahl, Program Director på Nevs, pratade om en mobilitet i förändring på Elmia Subcontractor och vad detta innebär för möjligheter och utmaningar för dagens leverantörer.   Peter Dahl, Program Director på Nevs, pratade om en mobilitet i förändring på Elmia Subcontractor och vad detta innebär för möjligheter och utmaningar för dagens leverantörer.

Framtidens fordonsindustri kräver hållbara leverantörer

Hållbarhet, energieffektivisering och ökad konkurrenskraft genom samverkan. Elmia Subcontractor lyfter industrins viktigaste frågor med hjälp av branschens allra främsta experter – som hur framtidens mobilitetslösningar skapar nya möjligheter för dagens leverantörer.

Framtidens industri formas på Elmia Subcontractor. Här får de stora frågorna sina svar och här diskuteras de absolut hetaste frågorna för tillverkningsindustrin. Allra tydligast är detta i det dagliga scenprogrammet där branschens främsta experter både inspirerar och sprider kunskap kring dagens och morgondagens allra viktigaste ämnen.

Hållbarhet, energieffektivisering och samverkan är bara några av de områden som uppmärksammas på scenerna runt om på Elmia Subcontractor. Det är också tre delar som väldigt tydligt genomsyrar framtidens mobilitetslösningar och fordonstillverkning. Frågan är bara hur detta kommer att påverka dagens leverantörer?

Det kommer att vara lite andra typer av leverantörer som blir aktuella än dagens traditionella OEM-leverantörer.
– De traditionella OEM:erna begär oftast ganska stora volymer och det är bara en viss typ av underleverantörer som har den kapaciteten. För oss på Nevs kan i stället de medelstora bolagen komma in på ett bättre sätt, säger Peter Dahl, Program Director, Nevs.

Peter Dahl presenterade Nevs framtid för autonoma och elektrifierade bilar på Stora scenen under Elmia Subcontractor. Planen är att produktionen ska skalas upp rejält 2026 för att då kunna finnas i mindre begränsade områden över hela världen. Autonom och elektrifiering är grundläggande för Nevs, plus att det handlar om en delad tjänst.

Det här innebär samtidigt omvälvande teknikförändringar som sträcker sig långt utanför själva fordonet. Resultatet? Förmodligen nya typer av leverantörer än de som i dag levererar till den traditionella fordonsindustrin. Med andra ord, leverantörer som kan leverera små till medelstora volymer och som snabbt kan respondera på förändringar. Här pratar dessutom Peter Dahl hellre om partners än om leverantörer.

Även Scania pratar om partnerskap när de ska ta sina tunga lastbilar in i framtiden. En framtid som på många sätt utgår från Parisavtalet och att den globala uppvärmningen ska hålla sig under två grader. För Scanias del innebär detta bland annat att leverantörskedjan ska vara koldioxidneutral 2030. Något som givetvis påverkar de leverantörer som i dag har processer som genererar mycket koldioxid . Det är nämligen energianvändningen som är den stora boven i dramat när det kommer till tillverkningsprocessen. Något som Jessica Elfsberg, Expert Engineer på Scania, berättade om på Stora scenen under Elmia Subcontractor.

Förutom att jobba med leverantörskedjan handlar det för Scania även om att minska koldioxidutsläppen när lastbilarna används. Det är här som alternativa bränslen och elektrifiering kommer in i bilden och att minska utsläppen i de egna processerna. När det sedan kommer till leverantörskedjan, säger Jessica Elfsberg, kan Scania alltid vara med och hjälpa leverantörerna att komma fram till bra lösningar.