Ekot: Arla överdriver sina utsläppsminskningar

Vi har följt Arlas väg mot klimatomställning och då inte minst att deras mjölkbilar kör 100 procent fossilfritt. Nu visar Sveriges Radio Ekots granskning att koncernen överdriver i sin rapportering om hur mycket man minskat sina klimatpåverkande utsläpp sedan 2015. Arla förklarar varför siffrorna ser ut som de gör.

Arla gör gällande att man minskat sina klimatpåverkande utsläpp med 7 procent sedan 2015 och minskningen baserar sig på hur Arla själv mäter utsläpp på.

Men i Dagens Näringsliv läser vi att att man i en granskning från Sveriges Radio Ekot har i stort baserats på att minskningen mellan 2015 till 2016 berott på att företaget ändrat sitt sätt att mäta utsläpp på.

Räknat från 2015 till 2030 har Arla sagt att utsläppsminskningen från deras gårdar ska minska med 30 procent per kilo mjölk.

Efter granskningen säger Arla, enligt Ekot, att man ska se över hur man redovisar utsläppsmålen. Vi kontaktar Arla för att fråga på vilket sätt redovisningen måste förändras.
– Kritiken enligt Sveriges radio gäller Arlas utsläpp i scope 3, det vill säga från mjölkgårdarna. Vi har utvecklat och förbättrat underlaget för utsläppsdata på gård under de senaste 3-4 åren och därför blir tidigare utsläppsdata inte helt jämförbar mellan åren. Vi kommer framåt att se över våra mål och uppdatera utifrån nya riktlinjer och ny mer tillförlitlig data. Inom scope 1 och 2 som även inkluderar transporterna, har vi betydligt säkrare utsläppsdata, även bakåt i tiden, säger Arla.

När det gäller era mjölkbilar, hur har mätningen av utsläpp kring dessa fungerat och omfattas den redovisningen av ett eventuellt annat sätt att möta utsläppen på?
– Dataunderlaget för utsläpp från transporter håller en högre kvalitet och beräkningarna är betydligt mindre komplicerad än utsläppsberäkningar för gårdar. Dessa beräkningar påverkas inte av att vi ser över och uppdaterar hur utsläppsminskningar beräknas på gård, säger Arla.

Hos Arla är man stolta över att ha 100 procent fossilfria transporter i Arla Sverige sedan 2018 och att man har satsat mycket på förnybara drivmedel.
– Framåt ser vi en stor potential i att öka andelen biogasbilar och samtidigt skapa nya cirkulära flöden med gödslet från gårdarna. Vi kommer också att satsa mer på ellastbilar för citydistribution och idag har vi två fullstora ellastbilar i drift och i början på 2023 kommer två till, avslutar Arla.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: 100 procent fossilfritt Arla Ekot Jordbruk Klimatpåverkan Lantbruksproduktion mjölk Utsläppsminskning