Det var många som fick träffa kursdeltagarna under praktiken i Göteborg. Det var många som fick träffa kursdeltagarna under praktiken i Göteborg.

Bättre utbildningar i färdskrivarkontroller behövs

Polismyndigheten har mycket att göra för att säkerställa att samtliga kontrollanter verkligen har kompetens, inte bara en behörighet, att göra kontroller av färdskrivare. Efter att en provomgång med utökad utbildning för kontrollanter av färdskrivare, framkom att det finns brister som måste åtgärdas och att färdskrivarkontroller är och måste vara en viktig del i att stävja fusket ute på vägarna.

Sommaren 2021 fick Polisens nationella huvudinstruktörer Roger Ogemar, Joakim Ringqvist och Andreas Karlsson, i uppdrag att ta fram en ny kursplan till grundutbildningen av Kontroll i Kör och Vilotider. Detta mot bakgrund av att det har hänt mycket med reglerna både vad gäller sanktionsväxling och genom mobilitetspaketet samt att utbildningen ska genomföras nationellt för att likrikta bedömningarna.

Den tidigare grundutbildningen var på sju dagar och byggde på att man hade en dags årlig fortbildning och repetition hos en instruktör i hemmaregionen. Det upplägget krävde dels ett enormt engagemang från den enskilde kontrollanten, men även att man hela tiden arbetar med färdskrivarkontroller för att hålla sig uppdaterad och lära sig hitta avvikelser som tyder på medvetet fusk och manipulation.

Ett stort problem hittills har varit att poliserna i yrkestrafikgrupperna har blivit ianspråktagna till mycket annat för att stötta andra avdelningar inom polisen. Det har lett till att inte heller bilinspektörerna har kunnat göra några kontroller vid de tillfällena eftersom bilinspektörer, som är obeväpnade, inte får arbeta utan poliser.

När de nationella huvudinstruktörerna samlade allt material som en kontrollant måste ha kännedom om, inklusive praktiska övningar och analyser samt examination, kom man fram till att utbildningen behöver bestå av nästan fem veckors kurstid för att säkra upp en rimlig analytisk kompetens.

Det visade sig vara en omöjlighet att gå från sju dagar till 25 utan man fick slutligen hålla till godo med tolv dagar. Då lades förslaget att man måste göra en obligatorisk kompetensprövning med jämna intervaller för att få behålla behörigheten att kontrollera färdskrivare. Förslaget förkastades.

Istället blev det en variant där deltagarna, efter åtta teoridagar, ska gå bredvid en rutinerad kontrollant i sin egen region under tre veckor innan de efter ytterligare en teoridag ska få tre dagars praktisk och teoretisk examination.

En första provomgång genomfördes under hösten 2022 med 15 deltagare med spridning från hela landet där samtliga godkändes den 17 november. De är nu bland de mest kunniga i landet när det gäller dessa kontroller.

Deltagarna medgav att det var en klart mer komplicerad utbildning än vad de förväntat sig, men när det var dags att praktisera på hemmaplan, kände de sig rustade att fortsätta skaffa sig erfarenheter i det vardagliga arbetet. Huvudinstruktörerna hoppades även att deltagarna ska få tillfälle att ”jobba in sig” i den nyvunna kunskapen utan att annat kommer att störa.

Men när deltagarna kommer tillbaka efter hemmapraktiken, visar det sig att många till största del av sina chefer ålagts att hålla på med andra uppgifter eller att det inte fanns någon på hemmaplan med den kunskap och rutin för färdskrivarkontroller som krävs av kontrolldirektivet. Detta gjorde huvudinstruktörerna väldigt förvånade då det i alla yrkestrafikgrupper finns kontrollanter med behörighet att göra dessa kontroller.

Det kommer även fram att en del deltagare har fått gliringar om att de höll på alldeles för länge med en kontroll och att det på många ställen i landet inte ens kontrollerades om färdskrivaren var manipulerad eller ej.

Det framstår som att polisen har mycket att göra för att säkerställa att samtliga kontrollanter verkligen har kompetensen och inte bara en behörighet för att göra kontroller av färdskrivare. Huvudinstruktörerna hoppas att Polismyndigheten tar till sig av vad som kan bli bättre och vad som behöver justeras som finns angivet i kursrapporten som skrevs efter provomgången.

Ett ekipage fick stanna lite längre.
Ett ekipage fick stanna lite längre.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-05 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Färdskrivarkontroll Kör- och Vilotidskontroll KVT-utbildning Polis Polismyndigheten Trafikpolis