Scania emitterar grön obligation för att finansiera elektrifiering

För att fortsätta investera i elektrifiering har Scania emitterat ännu en grön obligation. Den här gången uppgår beloppet till 3 miljarder kronor. Likviden kommer att användas i fler investeringar för fortsatt utveckling av batteridrivna elektriska fordon. Det stora intresset för obligationen visar att kapitalmarknaden aktivt stöttar Scanias syfte att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem.

Scania har gett ut en andra grön obligation, som en del av företagets åtagande att fortsätta investera i elektrisk teknik. År 2020 fick Scania som första renodlade tillverkare av kommersiella fordon sitt ramverk för att ge ut gröna obligationer godkänt. Likviden användes då för att investera i företagets batterifabrik och utvecklingen av batteridrivna elektriska fordon.

I budgivningen för Scanias nya obligation deltog 20 nordiska banker, försäkringsbolag och pensionsfondsförvaltare. Likviden kommer att gå till projekt som har omfattande påverkan i att reducera CO2-utsläpp, och finansierar Scanias fortsatta forskning och utveckling inom batterielektriska fordon

Utveckling man ser, där finansbranschen är delaktig i att driva skiftet mot hållbara transporter är betryggande.
– Vi tror att intresset för gröna investeringar som behövs för att fasa ut beroendet av fossilt i världen kommer att fortsätta växa, säger Scanias finansdirektör Jonas Rickberg.

Världen är mitt i en energikris, men långsiktiga investeringar är fortsatt viktiga, eftersom större framtida volymer av batterielektriska fordon möjliggör fossilfria transporter.
– Behovet av investeringar för att säkra övergången till fossilfria transporter är enormt. Med det gröna obligationslånet kommer vi fortsätta att investera i elektrifiering, då batterielektriska fordon förväntas utgöra hälften av vår försäljning år 2030, säger Jonas Rickberg.

Ramverket för gröna obligationer utgör grunden för att identifiera, välja, säkra och redovisa projekt som kan finansieras med likvider från gröna obligationer. Det norska institutet CICERO Shades of Green, som har en framstående roll när det handlar om att bedöma gröna och hållbara ramverk, har gett Scanias ramverk en mörkgrön ranking, vilket ges till projekt och lösningar som bidrar till ett långsiktigt mål om en framtid med låga CO2-utsläpp och ett hållbart klimat.

I enlighet med de principer som gäller för gröna obligationer hanteras likviderna på separata konton, och projekten kommer öppet redovisas med uppnådda CO2-besparingar.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-23 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Elektrisk Teknik Fonförvaltare Forskning Hållbara transporter Obligationer Scania